„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa." - Juliusz Słowacki

Prowadzimy zapisy na nowy rok szkolny 2024-2025

Zasady Rejestracji/Wypisu – w trakcie trwania roku szkolnego

Rejestracja: Rejestracja ucznia jest możliwa tylko po uprzednum skontaktowaniu się z Panią Anetą Chwałą (312-375-4813) lub Panią Eweliną Pomorską (847-257-5443).

Formy płatności:

• PayPal® (konto PayPal® lub kartą kredytową) –  elektronicznie na internecie, w całości

• czek – Czek wystawiony na Polska Szkoła im. Juliusza Słowackiego

Koszt szkoły (przy płaceniu kartą kredytową, Pay Pal) :

1 dziecko: $680.00
2 dzieci: $1,171.00
3 (lub więcej) dzieci: $1,646.00
(*)kwota z doliczonym 5% Transaction Fee, którą szkoła musi zapłacić za płatność kartą kredytową lub PayPal

Koszt szkoły (przy płaceniu czekiem) :

1 dziecko: $650.00
2 dzieci: $1,120.00
3 (lub więcej) dzieci: $1,575.00

Dodatkowe planowane opłaty w następujących klasach:
Klasa 1: $20 pasowanie na ucznia
Klasa 8: $30 graduacja plus czapki graduacyjne
Klasa III LO: $50 matura i graduacja + $150 Studniówka

Informacje Ogólne

Opłaty za szkołę:
• szkoła nie zwalnia całkowicie z opłat za szkołę
• zmniejszona opłata za szkołę jest możliwa w przypadkach losowych po złożeniu wniosku i udokumentowaniu

Wypis ucznia ze szkoły – zwroty opłaty za szkołę :
• $50 to kwota pobierana bez względu na termin wypisu
• 75% dokonanej wpłaty – wypis ucznia przed 30 września danego roku szkolnego.
• 50% dokonanej wpłaty- wypis ucznia do 31 października danego roku szkolnego.

Szkoła nie zwraca opłat w przypadku:
• wypisu ucznia po 31 października danego roku szkolnego.
• relegowania ucznia ze szkoły drogą dyscyplinarną

Wymagania wiekowe do klas przedszkolnych i klasy zerowe (dziecko samodzielnie korzysta z toalety i nie używa pieluch):
klasa 3 latków – ukończone trzy lata do 30 września

klasa 4 latków – ukończone cztery lata do 30 września

klasa zerowa /kindergarten – ukończone pięć lat do 30 września


Klasy starsze:
• wymagane świadectwa ukończenia poprzedniej klasy
• przedmioty obowiązujące w szkole to: język polski, religia, geografia polski i historia polski, muzyka/rytmika (młodsze klasy).

Informacje dotyczące szkoły wysyłane są drogą SMS lub e-mail za pomocą aplikacji Remind®.  Aby otrzymywać informacje, prosimy o zarejestrowanie swojego numeru telefonu lub adresu e-mail,  wykorzystując poniższy link: https://www.remind.com/join/polskapa

Szkoła wysyła również informacje poprzez adres email podany na aplikacji do szkoły.                                                                                                  

Proszę nie używać adresów z rozszerzeniem .pl (np. wp.pl), bo system Google (którego używamy do komunikacji) nie wysyła wiadomości na te adresy i nie będziecie otrzymywać wiadomości ze szkoły