Zadanie domowe nr 1

Termin wykonania zadania:
7 września, 2020

Proszę przeczytać tekst z podręcznika na stronie 123.