Zadanie domowe nr 2

Termin wykonania zadania:
16 września, 2020

Przynieś do szkoły widokówki i zdjęci a z wakacji.