„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa." - Juliusz Słowacki

Wędrówki geograficzne – podręcznik dla klas licealnych

Kategoria

Wędrówki geograficzne – podręcznik dla klas licealnych

$34.00

Opis

Wędrówki geograficzne. Podręcznik dla szkół średnich w USA

Podręcznik geografii Polski dla polonijnych szkół średnich od klasy pierwszej do matury. W oparciu o korelację z nauczaniem języka polskiego i historii Polski, napisany został w sposób interesujący, rzeczowy, pozwalający zapoznać uczniów z urokami Polski oraz atrakcjami turystycznymi, które świadczą o jej pozycji w świecie. W rozdziale „Geograficzne ślady polskich twórców”, szczególny nacisk położono na miejsca, w których żyli i tworzyli wybrani twórcy. Rozdział „Regiony historyczno-geograficzne Polski” to historia regionów, ich atrakcji turystycznych i śladów literackich pokazana w przystępnej, ciekawej szacie graficzne

Autor: Alicja Nawara, Danuta Schneider, Marta Wierzbicka–Machnica