„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa." - Juliusz Słowacki

Podręcznik literacko-językowy do klasy 3 liceum

Kategoria

Podręcznik literacko-językowy do klasy 3 liceum

$45.00

Opis

Podręcznik literacko-językowy do kl III liceum przybliża poszczególne epoki literackie od dwudziestolecia międzywojennego do współczesności w sposób przystępny i zrozumiały dla ucznia. Łączy poznawanie literatury polskiej i historii z nauką języka (kształcenie literackie połączone z kształceniem językowym).
• pomaga w realizacji celów i zadań, jakie stoją przed szkołami polonijnymi: przekazuje wiedzę o Polsce, polskiej kulturze, literaturze i historii, kształtuje umiejętności językowe oraz kontynuuje tradycję narodowo-katolicką środowiska polonijnego.
• podejmuje wyzwania nowych czasów: wykorzystuje najważniejsze osiągnięcia glottodydaktyki, uwzględnia założenia podstawy programowej, kształci sprawności i umiejętności testowane podczas egzaminów certyfikatowych.
• uwzględnia realia, w jakich pracują polonijne szkoły (czas trwania zajęć lekcyjnych, poziom językowy uczniów).
• podręcznik nie jest zbiorem konspektów ani obowiązkowych utworów do omówienia, a propozycją, z której nauczyciel może skorzystać, dokonując wyboru zawartych w podręczniku tekstów i ćwiczeń.

Autor: A. Siek, A. Witowska, M. Ślęzak