„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa." - Juliusz Słowacki

Piękna nasza Polska cała – ćwiczenia do klasy 4

Kategoria

Piękna nasza Polska cała – ćwiczenia do klasy 4

$29.00

Opis

Piękna nasza Polska cała. Ćwiczenia dla klasy IV.

Ćwiczenia dla kl. IV prowadzone są w sposób humorystyczny przez wesołą trójkę : Agatę, Filipa “Tęgą Głowę,” który w mig przypomina dzieciom to , co zapomniały z wiadomości z lat ubiegłych . Ćwiczenia podzielone są na 4 części:
Część I – obejmuje powtórkę materiału z trzech lat nauki (głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie, rodzaje zdań) oraz wiadomości o podstawowych częściach mowy (rzeczownik , przymiotnik, czasownik).
Część II – gramatyczna rozwija zakres materiału o dodatkowe części mowy (liczebnik , przysłówek, przyimek i spójnik). Ćwiczenia trudniejsze opatrzone są specjalnym znakiem – Prosimy o pomoc!
Część III – ortograficzna , przypominająca i poszerzająca zasady poprawnej pisowni wyrazów z u/ó, ż/rz, h/ch. Ćwiczenia dotyczące tej części są bardzo przejrzyste graficznie, pełne rymowanek i humorystycznych wierszyków pomagających dziecku zapamiętać zasady ortografii.
Część IV – dotyczy rozmaitości językowych i wprowadza ucznia w zaczarowany świat wyrazów, ich rodzin i znaczeń, niby bliski dziecku, ale czasem tak tajemniczy.
Każdy rozdział posiada podsumowania , sprawdziany i testy , dające nauczycielom i rodzicom możliwość sprawdzenia opanowania materiału językowego.