„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa." - Juliusz Słowacki

Elementarz dla dzieci polonijnych

Kategoria

Elementarz dla dzieci polonijnych

$26.00

Opis

Elementarz
Nowy Elementarz dla dzieci polonijnych to piękny podręcznik, który powstał jako trzecie wydanie, przerobione i uzupełnione. W oparciu o doświadczenia i sugestie wielu nauczycieli autorka stworzyła coś, co przyciąga oko piękną szatą graficzną i
łatwiejszą w czytaniu większą czcionką . Na uwagę zasługują zaprezentowane metody nauki czytania ( sylabowa i globalna) i ciekawa dla dzieci metoda uzupełniania zdań obrazkami. Elementarz podsumowuje też i utrwala wielość słów
poznawanych w podręcznikach dla przedszkola i kl. “O” aut. M. Pawlusiewicz.
Elementarz uwzględnia ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia analizy i syntezy oraz ćwiczenia w czytaniu metodą sylabową i globalną.Teksty mają gradację – od bardzo łatwych, opartych na łączeniu sylab i wyrazów, do treści trudniejszych, mających określoną fabułę. Elementarz zawiera wiele tekstów rymowanych , dialogowych i humorystycznych. Piękna szata graficzna, z bogato ilustrowanym słowniczkiem, stanowi doskonały materiał motywujący dziecko do nauki języka polskiego.
Autorka podręcznika pt. „Elementarz dla dzieci polonijnych”- Małgorzata Pawlusiewicz zawiadamia wszystkich odbiorców, dyrektorów szkół i nauczycieli klas pierwszych, że w tym roku ukazało się drugie wydanie elementarza, uzupełnione o materiał powtórzeniowy z klasy „O” oraz dodatkowe teksty dla dzieci z trudnościami w czytaniu. Poza tym, każdy drugi tekst, przeznaczony do czytania chóralnego, podany został w formie sylabowej.
Tym samym podręcznik ten będzie miał szersze spektrum wykorzystania, także z myślą o nauczaniu poziomowym. Zmiany te nie będą miały wpływu na cenę podręcznika.