„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa." - Juliusz Słowacki

Asy z II klasy – Ćwiczenia – klasa 2

Kategoria

Asy z II klasy – Ćwiczenia – klasa 2

$34.00

Opis

Ćwiczenia dla klasy II są ściśle skorelowane z Czytanką. Każda lekcja zawiera ćwiczenia na rozumienie tekstu, ćwiczenia słownikowe, gramatyczne i ortograficzne. Podręcznik ćwiczeń prowadzony przez sympatyków dzieci – Alę i Asa zachęca je do samodzielnej pracy, a w razie nieobecności w szkole do uzupełnienia zaległości.
Ćwiczenia klasy II zawierają wiele sprawdzonych w praktyce zadań, dostosowanych do wieku i możliwości percepcyjnych siedmio lub ośmiolatków.
Pierwsze lekcje powtarzają wiadomości z kl. I , porządkują je i systematyzują , kładąc szczególny nacisk na materiał trudniejszy ( zmiękczenia, dwuznaki, podstawowe trudności ortograficzne), kształcąc od początku umiejętność poprawnego pisania. Wiadomości gramatyczne obejmują podstawy części mowy (rzeczownik, przymiotnik, czasownik), w tym samym wymiarze, w jakim dziecko poznaje ten materiał w szkole angielskiej. Ćwiczenia zawierają wiele elementów zabawowych: rebusów , krzyżówek, układanek wyrazowych, dając dziecku możliwość sprawdzenia siebie i radość z sukcesu. Znajdujące się w ćwiczeniach testy: jesienny, zimowy oraz końcowy, sprawdzają umiejętności dziecka w trakcie roku szkolnego oraz na zakończenie kl. II.