„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa." - Juliusz Słowacki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA na lata 2022-2023

Kwota dotacji:

2022: 35 000 PLN

Kwota dotacji:

2023: 35 000 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 1 051 336, 20 PLN

Zadanie publiczne „Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA na lata 2022-2023” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.