„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa." - Juliusz Słowacki

Departament Współpracy Międzynarodowej

Drodzy Prezesi, Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice i Przyjaciele Polskiej i Polonijnej Oświaty za granicą,

Z okazji zbliżających Świąt Bożego Narodzenie i Nowego 2024 Roku w imieniu Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz własnym składam serdeczne życzenia pogody ducha i wytrwałości w pielęgnowaniu polskiego języka i polskiej tożsamości narodowej za granicą.

Jednocześnie informuję, że od dnia 1 stycznia 2024 roku nastąpi podział Ministerstwa Edukacji i Nauki na Ministerstwo Edukacji Narodowej kierowane przez Panią Minister Barbarę Nowacką oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowane przez Pana Ministra Dariusza Wieczorka. Sekretarzem stanu ds. międzynarodowych w MEN będzie Pani Minister Joanna Mucha, zaś Podsekretarzem stanu ds. międzynarodowych w MNiSzW będzie Pan Minister Andrzej Szeptycki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki z ww. Kierownictwem formalnie funkcjonuje do dnia 31 grudnia br.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Dziękuję za Państwa dotychczasowe zaangażowanie w pracy na rzecz polskiej i polonijnej edukacji za granicą i liczę na dalszą owocną współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Radosnych i Spokojnych Świąt. Hej Kolęda, Kolęda!

Piotr Semeniuk