Za szkołą można tęsknić!

Rozpoczynaliśmy rok szkolny z obawą i niepokojem. Długotrwały stres, który towarzyszył nam przez­­­­­­ przez ostanie miesiące nie ułatwiał nam życia. Ale udało się !!!!!

Wszyscy: Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice ucieszyli się z powrotu do szkoły. Nawet najmłodsze 3 i 4 latki, które na początku płakały, po powrocie do domu, mówiły, że chcą już wracać do swojej nowej Pani. Okazało się, że nasze życie bez szkoły nie jest łatwe. Za szkołą naprawdę można się stęsknić.                                

Dziękujemy Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom i Zarządowi za zapał, wyrozumiałość, ciężką pracę oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

Od Dyrektora

Wheeling 2020

Drodzy Rodzice! Kochani Uczniowie!

Rozpoczynamy kolejny rok nauki jakże inny od poprzednich. Nowa rzeczywistość  spowodowana pandemią zmieniła nasze życie, zmieniła także życie naszych dzieci.

Po długiej przerwie z radością wracamy do szkoły. Uczniowie oczekują spotkania  z kolegami i koleżankami, Nauczyciele z Uczniami. Z sukcesem zakończyliśmy poprzedni rok szkolny 2019/2020. Teraz stoimy przed nowymi wyzwaniami. Rozpoczynamy naukę na nowych zasadach w oparciu o wymogi Archidiecezji Chicago. Musimy jednak pamiętać, że dyscyplina obowiązuje nas wszystkich, ułatwi nam współpracę i doprowadzi do celu.

Celem naszym jest wiedza o Polsce, dbałość o język ojczysty, podtrzymanie tożsamości narodowej, tradycji i kultury kraju, z którego pochodzimy. To właśnie język świadczy o kulturze społeczeństwa.                                                           

Prawdziwe jest stwierdzenie, że „naród żyje, dopóki język jego żyje”.

Nauczyciele naszej szkoły oferują język polski w najlepszym wydaniu- młodzież przystępuje do Egzaminu Certyfikatowego oraz Seal of Biliteracy. Katecheci na lekcjach religii przygotowują do Sakramentów Komunii św. i Bierzmowania. Muzycy uczą piosenek, kolęd, pieśni narodowych i kościelnych, a wszystko w języku polskim.  

Zarząd naszej szkoły, wykazał się podczas wakacji umiejętnością zarządzania w kryzysowej sytuacji, dając nam tym samym przykład i nadzieję, że RAZEM jesteśmy w stanie zrobić wiele.

Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Wystarczą tylko dobre słowa i proste gesty, tolerancja i zrozumienie, które pozwolą uczynić ten trudny czas lepszym.

 Bądźmy RAZEM w pandemii !

Renata Rudnicki

Dyrektor Szkoły                              

Dyżurni w czasie pandemii

 1. Każda Rodzina zobowiązana jest do wypełnienia dyżuru w roku szkolnym, oraz do złożenia depozytu w wysokości $40* przy zapisach. 

2. Nie podjęcie dyżurów przez Rodziców, oznaczało zatrzymanie depozytu i opłacenie osoby, która chętnie podejmowała dyżur. 

3. Wykonanie dyżuru w tym roku nie jest możliwe ze względy na przepisy wywołane pandemią, z wyjątkiem tych osób, które podejmą się pracy na stałe 

Te osoby tworzą Zespół ZDROWIE/BEZPIECZEŃSTWO

OBOWIĄZKI:

Wszyscy z Zespołu pracują na przydzielonych stanowiskach, przez cały czas trwania dyżuru. 

Na każdej zmianie inny zespół- w czwartki, piątki i soboty. 

 • Jedna osoba z Zespołu Z/B przy drzwiach wejściowych ma obowiązek sprawdzenia każdej osoby wchodzącej do budynku i sprawdzenia tożsamości oraz odebrania deklaracji. 
 • Druga przy drzwiach wejściowych ma sprawdzenia obowiązek temperatury każdej osobie.
 • Trzecia przy drzwiach wejściowych ma obowiązek dezynfekcji rąk, każdemu wchodzącemu 

Zespól Z/B pozostaje na terenie szkoły przez cały czas trwania zajęd. 

 • zamykają drzwi wejściowe 15 minut po rozpoczęciu lekcji 
 • sprawdzają stan łazienek i dezynfekują po każdym uczniu 
 • w przypadku spóźnienia, po uprzednim sprawdzeniu, kierują ucznia do klasy 
 • segregują dokumentację oddaną przez rodziców wg. klas 
 • kontrolują poprawnośd przestrzegania przez innych restrykcji i zasad w okresie pandemii 
 • w przypadku zajęd na zewnątrz, dezynfekują krzesła, które używali uczniowie 
 • w przypadku złego samopoczucia ucznia izolują go, podejmują opiekę nad nim do momentu przyjazdu rodziców i odprowadzają do wyjścia #12- wyjście przeznaczone dla chorych uczniów 
 • po lekcjach sprawdzają porządek w klasach i wyrzucają śmieci z klas i łazienek do pojemników na zewnątrz budynku , wietrzą klasy i dezynfekują wraz z nauczycielami krzesła i biurka 
 • proszeni są o zwrócenie uwagi uczniom, którzy się niewłaściwie zachowują – w łazience może przebywad tylko jeden uczeo 
 • przypadki złego zachowania uczniów zgłaszają do nauczyciela i dyrektora szkoły 
 • Uwaga: Rodzice w tym roku nie mogą przebywad na terenie szkoły, wszystkie sprawy załatwiamy telefonicznie lub drogą internetową. 

Pandemia w 2020 r. zmieniła nie tylko nasze życie prywatne, ale też funkcjonowanie szkoły. 

Z powodu regulacji i wielu ograniczeo, nie uzyskamy dodatkowych dochodów z organizacji zabaw dla dorosłych, loterii, pikników, targów – sprzedaży na terenie szkoły. Nie może też liczyd na wielu sponsorów, którzy wspierali szkołę, nie będzie też możliwości odbycia dyżuru przez rodziców. Rodzice nie mogą wchodzid na teren szkoły, ani gromadzid się na parkingu. 

Szkoła ma obowiązek zatrudnienia na stałe Zespołu –Zdrowie/Bezpieczeostwo (osób do pomiaru temperatury przy każdym wejściu do szkoły # 6, #9, #10 #11, dezynfekcji rąk , noszenia masek). 

Zespół ten, ma zapewnid zgodnośd zadao z przepisami, ale też objęcie opieką ucznia na wypadek złego samopoczucia, odizolowania go, oraz dozoru do momentu odbioru przez rodziców. 

Zespól ten ma obowiązek prowadzenia raportów i dokumentowania w przypadku nie przestrzegania zasad. 

Gorąca prośba do Państwa

Z powodu dodatkowych wydatków jakie poniesie szkoła, zwracamy się do Państwa z prośbą o zrozumienie i zaakceptowanie naszej propozycji, aby opłatę $40 za dyżur przeznaczyć na zatrudnienie wyżej wymienionych osób, które zadbają o bezpieczeństwo wszystkich przebywających na terenie budynku szkolnego. 

W przypadku niewykorzystania tych funduszy, zostaną one zwrócone na koniec roku. Wszystkie osoby zatrudnione muszą przedstawić dokument o niekaralności. Formę tego dokumentu, prześlemy tym z Państwa, którzy podejmą pracę w Zespole Zdrowie /Bezpieczeństwo – 9 osób na każdą zmianę. 

Prośba również do wolontariuszy informatorów i kierujących ruchem do pomocy na parkingu, na kilkanaście minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji, tylko w pierwszych dniach szkoły na zmianę 8-10 osób. 

Zapraszamy do współpracy i oferowania pomocy w tym trudnym czasie. 

Zgłoszenia przyjmuje: 

Koordynator Dyżurów p. Katarzyna Popiwniak tel. 847-849-7217 

Słówko Prezesa

Drodzy Państwo, 

Zachęcam wszystkich Państwa do współpracy i aktywnego udziału w życiu i funkcjonowaniu szkoły. Tworzymy wspaniałą szkolną społeczność, czego niejednokrotnie daliśmy dowód. Tym razem w trudnym okresie pandemii, szczególnie liczymy na Państwa pomoc. Sami nie jesteśmy w stanie pokonać wszystkich trudności. Wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie, zdrowiu i radości naszych dzieci. Ostatni okres jest dla nich bardzo trudny. Chcemy dać im trochę wolności, umożliwić spotkania z kolegami i koleżankami nie tworząc zagrożenia i dostosowując się do wszystkich zaleceń, których się podjęliśmy. 

RAZEM jesteśmy w stanie dać im trochę szczęścia, ale tylko RAZEM. 

2020, to 19-ty rok istnienia naszej szkoły. Jesteśmy jedną ze szkół, która cieszy się popularnością, jest doceniana przez rodziców i lubiana przez uczniów. Ciekawe założenia szkoły i przedmioty ( język polski, historia, geografia, religia, muzyka i w młodszych klasach rytmika) spełniają oczekiwania wielu. 

Pandemia w 2020 r. zmieniła nie tylko nasze życie prywatne, ale też funkcjonowanie szkoły. 

Z powodu regulacji i wielu ograniczeo, nie uzyskamy dodatkowych dochodów z organizacji zabaw dla dorosłych, loterii, pikników, targów – sprzedaży na terenie szkoły. Nie może też liczyd na wielu sponsorów, którzy wspierali szkołę, nie będzie też możliwości odbycia dyżuru przez rodziców. Rodzice nie mogą wchodzid na teren szkoły, ani gromadzid się na parkingu. 

Szkoła ma obowiązek zatrudnienia na stałe Zespołu –Zdrowie/Bezpieczeostwo (osób do pomiaru temperatury przy każdym wejściu do szkoły # 6, #9, #10 #11, dezynfekcji rąk , noszenia masek). 

Zespół ten, ma zapewnid zgodnośd zadao z przepisami, ale też objęcie opieką ucznia na wypadek złego samopoczucia, odizolowania go, oraz dozoru do momentu odbioru przez rodziców. 

Zespól ten ma obowiązek prowadzenia raportów i dokumentowania w przypadku nie przestrzegania zasad. 

Gorąca prośba do Państwa

Z powodu dodatkowych wydatków jakie poniesie szkoła, zwracamy się do Paostwa z prośbą o zrozumienie i zaakceptowanie naszej propozycji, aby opłatę $40 za dyżur przeznaczyd na zatrudnienie wyżej wymienionych osób, którzy zadbają o bezpieczeostwo wszystkich przebywających na terenie budynku szkolnego. 

W przypadku niewykorzystania tych funduszy, zostaną one zwrócone na koniec roku. Wszystkie osoby zatrudnione muszą przedstawid dokument o niekaralności. Formę tego dokumentu, prześlemy tym z Paostwa, którzy podejmą pracę w Zespole Zdrowie /Bezpieczeństwo – 9 osób na każdą zmianę. 

Prośba również do wolontariuszy informatorów i kierujących ruchem do pomocy na parkingu, na kilkanaście minut przed rozpoczęciem i po zakooczeniu lekcji, tylko w pierwszych dniach szkoły na zmianę 8-10 osób. Zapraszamy do współpracy i zaoferowania pomocy. Zgłoszenia przyjmuje Koordynator Dyżurów p. Katarzyna Popiwniak tel. 847-849-7217. 

Przedstawiciele Zarządu: 

Prezes: Beata Koczaj tel: 773)-294-4277 

Vice-Prezes: Kinga Maciejewski tel.773-744-3904 

Skarbnik: Jolanta Sówka tel. 847-222-3368 

Administracja: Aneta Chwała tel. 

Koordynator Dyżurów: Katarzyna Popiwniak tel. 847-849-7217. Administrowanie strony internetowej: Barbara Gawrońska tel. 773-802-1515 Administrowanie strony internetowej: Rafał Kowalczyk tel. 847-814-8323 

Można być aktywnym w szkole. 

• Można dołączyć do Zarządu 

• Wstąpić do Trójki Klasowej 

• Pomagać w trakcie organizacji imprez i wydarzeń szkolnych 

• Zostać Sponsorem – szkoła ma statut Organizacji NFP 

Sposoby przekazywania informacji szkolnych 

• • drogą internetową via e-mail: raz w miesiącu przesyłany jest komunikat szkolny 

• • przez szkolnę stronę internetową https://www.juliuszslowacki.org 

• • Facebook 

• • Kalendarz szkolny 

Dodatkowe informacje o szkole mogą Państwo uzyskać od Zarządu Szkoły, kontaktując się telefonicznie lub poprzez e-mail. 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na współpracę, 

Beata Koczaj 

Prezes Szkoły 

tel: (773)-294-4277 

Zapisy do szkoły

Wznawiamy zapisy w Polskiej Parafialnej Szkole im. Juliusza Słowackiego w Wheeling do dnia 2 września.                                  

Oferujemy zajęcia stacjonarne w budynku szkolnym,  w którym nie odbywają się żadne inne zajęcia  w godzinach przedpołudniowych,  a nauczyciele z radością oczekują na powrót swoich uczniów.

Zgodnie z wymogami Archidiecezji Chicago, w czasie zajęć szkolnych w sali lekcyjnej może przebywać tylko 15 uczniów.  Klasy o większej liczbie uczniów, jeżeli pozwolą na to warunki lokalowe będą podzielone na dwa oddziały,  w przeciwnym wypadku zajęcia prowadzone będą metodą hybrydową.

Aby zmniejszyć liczbę osób zostających w domu co tydzień do minimum, proponujemy aby na zajęcia w domu zostawało tyle osób o ile przekroczona jest dozwolona liczba 15 uczniów. Na przykład: jeśli do klasy zapisanych jest 20 uczniów, w klasie fizycznie będzie przebywało 15 z nich, a 5 osób będzie miało zajęcia w domu; w następnym tygodniu kolejne 5 osób będzie miało zajęcia w domu. Taka rotacja zapewnia (w tym przypadku), że ten sam uczeń uczy się z domu tylko raz w miesiącu.

Należy jednak pamiętać, że zachowane muszą być wszystkie środki ostrożności. Maseczki obowiązują przez cały czas pobytu w szkole z wyjątkiem przerw na posiłek, oraz zajęć na powietrzu. Uprzejmie prosimy , aby posiłek uczniowie zjedli przed wyjściem do szkoły.

Witamy uczniów sąsiednich szkół, którzy w tym roku korzystają z zajęć w naszej szkole. Mamy nadzieję, że będą się równie dobrze czuli jak w swoich szkołach macierzystych.

Zapraszamy Wszystkich!!!

Hura!!! Wracamy do szkoły!

Hura !  Wracamy do szkoły !

Archidiecezja Chicago poinformowała, że możemy wrócić do szkoły.

Ograniczenia liczebności klas :

 • klasy przedszkolne i klasa „O”  – 12 uczniów – zajęcia w każdym tygodniu
 • uczniowie klas I – IV   –  12-15 uczniów – zajęcia w każdym tygodniu
 • uczniowie klas starszych – do 15 uczniów – zajęcia w każdym tygodniu                                          
 •                                                                   

Zasady te będą obowiązywały do momentu zmian wprowadzonych przez Archidiecezje.

Obowiązuje przestrzeganie przepisów, instrukcji, oznakowań i zasad szkoły :

 • zgoda rodziców, uczniów i wolontariuszy (Zarząd Szkoły) na akceptacje wymogów szkoły związanych z pandemią
 • maseczki –  przy możliwości dwukrotnego wyjścia na zewnątrz w celu zaczerpnięcia świeżego powietrza
 • pomiar temperatur przy wejściu do szkoły (  temperatura powyżej 98.8 F, uczeń musi zostać odesłany do domu)
 • dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły i wyjściu z toalety
 • zabronione jest przemieszczanie się uczniów
 • we własnym zakresie uczniowie zaopatrują się w maseczki, wodę i lunch – sklepik nieczynny 
 • na terenie szkoły przebywają tylko uczniowie, nauczyciele i na stałe współpracujący  Zespół Rodziców, który zapewni zgodność działań z przepisami.

Zapisy do szkoły zostają wznowione 28/29 sierpnia.

Dziękujemy rodzicom, którzy zaufali nam i zapisali swoje dzieci do naszej szkoły – serdecznie witamy  Uczniów i ich Rodziców.

Witaj Szkoło – 2020/2021

Drodzy Rodzice,

Pomimo ciągle trwającej pandemii COVID-19 prosimy, aby nie przerywać edukacji w naszej szkole. Każdy uczeń, każda Rodzina  i Nauczyciel są  dla nas bardzo ważni. W trosce o całą naszą szkolną społeczność staramy się podjąć jak najlepsze decyzje, aby zapewnić bezpieczeństwo  i naukę.  Nie chcielibyśmy stracić NIKOGO.

Obecna sytuacja jest bardzo trudna ale przejściowa. Staramy się jak najlepiej dostosować do  rzeczywistości i obowiązujących wymagań. Wcześniejsze zapisy pozwolą nam zaplanować ilość klas i lepiej się przygotować do rozpoczęcia zajęć szkolnych.                                 

Rozpoczęcie roku szkolnego planujemy 10, 11, 12 września 2020 r.

Spotkanie z klasami najmłodszymi  (przedszkole, zerówka ) wraz z rodzicami odbędzie się tydzień wcześniej

Plan zajęć szkolnych:   

 • uzależniony od  regulacji stanowych, archidiecezjalnych oraz departamentu zdrowia
 • planujemy nauczanie tradycyjne  z możliwością wirtualną (nauczanie hybrydowe)
 • klasy podzielone na dwie grupy  (jedna grupa do 10 osób )
 • nauka w jednym tygodniu  w szkole metodą tradycyjną w drugim wirtualną                                                                              
 • uczniowie przychodzą do szkoły  ( ta sama grupa ) co drugi tydzień.
 • w pierwszym tygodniu, I grupa 10 uczniów  ma zajęcia klasowe wg planu lekcji oraz omówioną przez nauczyciela pracę wirtualną a także zadanie na następny tydzień. W tym czasie II grupa ma zajęcia wirtualne w czasie których nauczyciel łączy się z nimi używając platformy Google Meet
 • w drugim tygodniu,  II grupa  10 uczniów ma zajęcia w szkole wg planu lekcji jak wyżej. W tym czasie I grupa ma zajęcia wirtualne
 • wszyscy uczniowie będą pracować z nauczycielem używając platformy Google Classroom, która umożliwia prowadzenie zajęć w internecie. W jednym miejscu będą wszystkie zadania domowe, notatki i forum dyskusyjne dla danej klasy
 • uczniowie do budynku wchodzą  pojedynczo zachowując zasady bezpieczeństwa
 • w wejściu poddają się dezynfekcji rąk i pomiarowi temperatury na odległość
 • uczniów obowiązują maseczki przy przemieszczaniu się (wejście do budynku, wyjścia do toalety, wyjścia z budynku )

Uczniowie przychodzą do szkoły i  opuszczają ją punktualnie, rodzice odbierają młodszych uczniów od nauczyciela przy wejściu,  starszych na parkingu. Na wejście i wyjście ze szkoły przeznaczone jest 10-15 minut, dlatego wymagana jest punktualność i dobra organizacja nas wszystkich, co zapewni bezpieczeństwo uczniów.

Wejścia do szkoły przez drzwi oznaczone numerem  #9, #10, #11  będą przydzielone poszczególnym klasom przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Przypominamy, że rezerwacja miejsca w klasie jest po dokonaniu opłaty za szkołę.           

 W przypadku rejestracji bez dokonania opłaty, wpis jest usuwany z systemu.

Wiele pytań i odpowiedzi

Drodzy Rodzice,  

Obecny Zarząd  powołany  na okres wakacji do najbliższego Walnego Zebrania przez Księdza śp. Jerzego Gawlika,  pracuje  nad przygotowaniem szkoły i  przyjęcie uczniów. Dba o czystość  budynku szkolnego,  dezynfekcję pomieszczeń,  kontakty ze sponsorami,   gromadzi bazę danych uczniów,  przygotowuje się do zamawiania podręczników oraz ich zapakowania  osobno dla każdego ucznia.                                                                                      Kto z Państwa mógłby pomóc,  jest mile widziany i proszony o kontakt z Zarządem . A teraz kilka wyjaśnień.

DLACZEGO  ?     DLATEGO, ŻE:

Dlaczego tak ważne są wcześniejsze zapisy do szkoły ?   Dlatego że:  

 • pozwolą  na dobrą organizację pracy  szkoły
 • zatrudnienie nauczycieli  z odpowiednią specjalizacją
 • zapewniają miejsce w klasie z powodu ograniczeń (ilość uczniów zgodna z wymaganiami stanu)                                                                        
 • zapewniają naukę w grupie przyjaciół z poprzedniego roku

Dlaczego opłata za szkołę przez PayPal czy kartą kredytową? Dlatego że:

 • opłata jest bezpieczna, łatwa  i szybko gwarantuje miejsce w danej klasie
 • zapewnia  łatwe sprawdzenie i wyjaśnienie niejasności, ułatwia pracę Zarządowi Szkoły
 • nie wymaga bezpośredniego kontaktu osób, szczególnie w dobie zagrożenia
 • opłata powinna być być dokonana  wraz z zapisami, gdyż zapisani uczniowie bez opłaty, po upłwie   2 tygodni  są automatycznie  usunięci  z systemu

Opłata czekiem  jest możliwa tylko po:

uprzednim umówieniu przez text message z Prezes Szkoły panią Beatą Koczaj  tel. 773-294-4277.  Przyjęcie opłat tylko w środy od 29 lipca do 25 sierpnia 2020 r.  między 6 pm – 8 pm. Spotkania będą poza budynkiem na parkingu szkolnym

Dlaczego zapisać dziecko do szkoły ? Dlatego że:

 • zdobywa wiedzę i nowe doświadczenia
 • nawiązuje przyjaźnie  i  uczy się zachowań społecznych
 • ma kontakty z rówieśnikami i porusza tematy, które ich interesują
 • towarzyszą jemu inne emocje niż w domu wśród rodziny
 • zajęcia szkolne rozwijają zainteresowania, pobudzają aktywność ucznia i wyobraźnię

Dlaczego zapisać dziecko do szkoły polskiej ?  Dlatego że:

 • uczeń poznaje język polski , historie, geografie , tradycje i zwyczaje polskie
 • ma szansę uzyskania kredytów przyznawanych przez  szkolnictwo wyższe i oszczędności wydatków
 • uczeń może zaimponować kolegom/koleżankom  znajomością innego języka
 • znajomość  języka polskiego jest dodatkowym atutem przy szukaniu pracy
 • może zdobywać doświadczenie jako nuczyciel pracując w polskiej szkole
 • język ułatwia kontakty z rodziną w Polsce i dziecko jest dumą rodziców
 • znajomość języka wzmacnia wartość własnego ja, ego
 • łatwiej uczy się innych języków
 • jest otwarte na poznawanie innych kultur
 • uczy się tolerancji

Dlaczego zapisać dziecko do naszej szkoły? Dlatego że:

Jesteśmy szkołą z tradycją i sukcesami

 • szkoła  posiada akredytację czyli akceptację programu nauczania przez Board of Education
 • uczeń ma możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego   (W 2018r. 26% zdających  aglomeracji chicagowskiej stanowili uczniowie naszej szkoły)
 • uczeń ma możliwość  uzyskania pieczęci dwujęzyczność czyli  Seal of Biliteracy na świadectwie  4 klasy amerykańskiej szkoły
 • nauka oparta jest na podstawie  programowej akceptowanej przez Ministerstwo Oświaty  i  Zrzeszenie   Nauczycieli Polskich w Ameryce
 • treści podręczników są o zabarwieniu  moralnym i religijnym
 • w podręcznikach zachowane jest  stopniowanie trudności
 • nauczyciele posiadają kompetencje pedagogiczne oraz specjalizacje
 • szkoła systematycznie się rozwija, czym zyskuje opinie placówki poważnej i solidnej
 • szkoła jest nowoczesna, przyjazna uczniowi , widoczna w środowisku i godna zaufania
 • uczniowie naszej szkoły  biorą udział w konkursach historycznych, językowych                    i plastycznych, zarówno na poziomie szkolnym, międzyszkolnym jak i międzynarodowym
 • nauczyciele stosują  nowoczesne  metody nauczania ,  prowadzą również lekcje dla studentów Studium Dokształcającego  powstałego przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce
 • szkoła jest placówką w której  panuje rodzinna atmosfera
 • oferujemy dogodne godziny – nauka jest na czterech zmianach w czwartki, piątki i na dwóch zmianach sobotnich
 • szkoła przygotowuje do sakramentów Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania
 • pielęgnuje polskie tradycje rodzinne i narodowe
 • w klasach najmłodszych szkoła oferuje zajęcia z muzyki i rytmiki, które urozmaicają zajęcia szkolne – uczniowie znają pieśni patriotyczne, kolędy, pieśni  religijne i inne
 • zajęcia odbywają się zawsze w tym samym budynku  w jasnych przestronnych klasach
 • oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne –nauka tańca w zespole Gaik i Gaiczek, szachy, chór

 Dlaczego zamawiamy podręczniki teraz,  a nie na początku roku? Dlatego, że:

 • Zarząd Szkoły ma szansę zamówić u wydawcy i dostarczyć książki do szkoły na czas, tym bardziej, że ilość książek dla całej szkoły to duży transport
 • po opłaceniu podręczników Zarząd Szkoły ma szansę przygotować komplet dla każdego  ucznia
 • uczeń ma szansę uczestniczyć w zajęciach z podręcznikiem od pierwszego dnia szkoły
 • nauczyciel  ma możliwość przekazania w klasie uczniowi  wcześniej przygotowany zestaw
 • lekcja  trwa bez zakłóceń
 • zachowane jest bezpieczeństwo i spełnione wymagania stanowe dotyczące ograniczeń kontaktów
 • spełnione są wymagania Archidiecezji i Parafii dotyczące zakazu gromadzenia się na terenie budynku

Serdecznie dziękujemy tym Rodzicom, którzy już zapisali dzieci do szkoły i zamówili podręczniki. Bardzo ułatwia nam to pracę.

Zapraszamy do naszej szkoły!     Z nami rozwiniesz skrzydła!

Historia Dla Wszystkich

DUCH czyli Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii

Z radością informujemy, że Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii we współpracy z Historia: Poszukaj oraz dzięki finansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” 2017 – 2020 kontynuuje projekt

HISTORIA: ZOBACZ.

Przypominamy, iż jest to e-learningowa platforma kierowana do polskich dzieci i młodzieży uczących się zagranicą, przedstawiająca najciekawsze zabytki POLSKICH MUZEÓW.

Właśnie udostępniliśmy do użytku kolejną lekcję pod tytułem                                                                                                    Bona Sforza – włoski smok u boku polskiego orła, opowiadającą O ZBIORACH MUZEUM  NA WAWELU.

Jest ona dostępna: http://platforma.historiadlapolonii.pl/lessons/hzd/83/1

 Z powodu ogólnoświatowej pandemii i zamknięcia szkół wiele projektów Fundacji Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii przeniosło się do Internetu. Dzięki temu są teraz dostępne dla uczniów na całym świecie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć zdalnych na nowy rok akademicki, znajdującą się na www.duch.edu.pl

ZNAJOMOŚĆ HISTORII JEST POTRZEBNA MŁODYM, TOLERANCYJNYM, OTWARTYM NA ŚWIAT LUDZIOM. UCZMY JEJ WIĘC NASZE DZIECI!

Pozdrawiamy

Zespół Historia dla Polonii

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii
DUCH – historia nie jest zmorą!
KRS:0000445074 | NIP:1231274933 | REGON:146470132

www.historiazobacz.pl

www.facebook.com/fundacjaduch