„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa." - Juliusz Słowacki

Co? Gdzie? Kiedy?

Rozpoczęcie roku szkolnego 10, 11, 12 września 2020r.

Zakupione podręczniki będą dostarczone dzieciom do klasy w dniu pierwszych zajęć

NOWE ZASADY SZKOŁY SPOWODOWANE PANDEMIĄ

Obowiązuje :

 • powołanie Zespołu Zdrowie/Bezpieczeństwo  (kontrola poprawności przestrzegania zasad)
 • noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, sprawdzanie temperatury, zachowanie dystansu społecznego przez wszystkich przebywających na terenie szkoły, niekaralności pracowników i wolontariuszy
 • ograniczenia do 15 uczniów w klasie, powyżej 15 uczniów nauczanie hybrydowe

 PLAN   ZAJĘĆ 

 •         czwartek               4:45 pm  do 8:00 pm            III Liceum 5:30-9:00 pm
 •         piątek                    5:00 pm  do 8:30 pm
 •         sobota I zmiana    8:00 am do 11:30 am       przedszkole    8:30 – 11:15 am,
 • sobota II zmiana  12:30 pm do 4:00 pm                                                                                                             
 • Przedszkole -spotkanie uczniów wraz z rodzicami  przed budynkiem szkoły od ul Dundee Rd.
 • W pierwszych dniach szkoły możemy nie odpowiedzieć na wszystkie telefony, wszyscy skoncentrowani będziemy na bezpieczeństwie uczniów. W razie pogody, odpowiedzi na pytania udzieli Zarząd przy stoliku obok parafii.              
 • Mile widziana pomoc rodziców na parkingu, szczególnie w pierwszych tygodniach. Wolontariusze proszeni są o kontakt z Administratorem Dyżurów  p. Kasią Popiwniak 847-849-7217

 WYMAGANIA W STOSUNKU DO RODZICA/OPIEKUNA

 1. Waiver of Liability Relating to Coronavirus/COVID-19
 2. Deklarcja Rodzica

(Formy na stronie szkoły do wydruku i zwrotu w pierwszym dniu nauki) – dla każdego dziecka osobna forma

 

 1. Wymagany Waiver of Liability Relating to Coronavirus/COVID-19 podpisany przez rodziców. Bez podpisanych form,  uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach.
 2. Wymagana Deklaracja Rodzica–  zgoda na przestrzeganie zasad szkoły w okresie  COVID-19.        W przypadku, gdy odczyt na termometrze wskaże na stan podgorączkowy (37 C lub 98.6 F) lub   gorączkę ( >38 C lub >100.4 F), dziecko nie może przychodzić do szkoły ani zostać w szkole. Sugerujemy, aby rodzice/opiekunowie sprawdzali temperaturę dziecku przed wyjazdem do szkoły, ale też pozostali w pobliżu szkoły, dopóki dziecko nie wejdzie do budynku szkolnego/klasy i w przypadku temperatury nie zostaną poproszeni o odbiór dziecka. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi (podwyższona temperatura, kaszel, katar, nudności, problemy z oddychaniem, biegunka, etc.) z nie mogą przychodzić do szkoły.  Rodziców/opiekunów dzieci, które cierpią na alergie sezonowe lub inne, prosimy o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, że widoczne przewlekłe objawy jak kaszel, katar są wynikiem stwierdzonej alergii.

 

 • Poinformowanie nauczyciela o nieobecności dziecka, oraz podanie powodu
 • Rejestracja na REMIND w celu otrzymywania informacji SMS, możliwość rejestracji na stronie szkoły. Tylko rejestracja dokonana w tym roku szkolnym (lub ubieglym) jest aktywna. Jeżeli Państwo nie otrzymujecie powiadomień to proszę wpisać się ponownie.
 • Zaopatrzenie dziecka w 2 extra maseczki (w papierowej torbie) oraz środek dezynfekujący
 • Przedstawienie świadectwa poprzedniej klasy w pierwszym dniu szkoły – nowi uczniowie
 • Po opłaceniu PODRĘCZNIKÓW uczeń otrzymuje podręczniki w szkole w pierwszym dniu zajęć

RODZICE NIE MOGĄ WCHODZIĆ NA TEREN SZKOŁY oraz nie opuszczają samochodu na parkingu. 

 

WYMAGANIA W STOSUNKU DO UCZNIA

 • Każdy uczeń zobowiązany jest przychodzić na zajęcia do szkoły w maseczce * Poddać się pomiarowi temperatury *  Utrzymać  dystans społeczny na terenie szkoły i poza  nią *  Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów szkolnych *  Dopuszczalne będzie przynoszenie drobnej przekąski ( sok, owoc, batonik odżywczy) *  Spożywanie posiłków w szkole nie będzie dozwolone *  Każdy uczeń powinien być  zaopatrzony w butelkę wody – fontanny są niedostępne *  Lista przyborów, które uczeń ma mieć w teczce: kredki, 2 ołówki dobrze zaostrzone, gumka, nożyczki, .   2 długopisy, klej, temperówka, ściereczki dezynfekujące, płyn dezynfekujący do rąk i 2 maseczki. *  Dopuszczalny jest kocyk lub ręcznik (w woreczku foliowym) na wypadek zajęć na zewnątrz

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Prosimy o uważne zapoznanie się z planem szkoły, parkingu  i nowym systemem korzystania z poszczególnych wejść. Zachowanie szczególnego bezpieczeństwa w czasie wejścia i wyjścia ze szkoły jest bardzo ważne, dlatego w pierwszych dniach nauczyciele  klas od przedszkola do trzeciej III klasy włącznie, oczekują  uczniów przed szkołą. Dla szybkiego rozpoznania, wychowawcy danej klasy mają tablice informacyjne

przedszkole – pszczółki

klasa  O   – żabki

klasa   I   – biedronki

klasa   II  – kotki

klasa  III – pieski

 • po zakończonej lekcji nauczyciele wyprowadzają dzieci na zewnątrz, lub do drzwi wyjściowych
 • rodzice nie wchodzą na teren szkoły ani nie gromadzą się na parkingu, wyjątek stanowią wolontariusze, którzy pomagają w danym dniu i kierują ruchem.

RUCH NA PARKINGU

Prosimy o zachowanie  bezpieczeństwa na parkingu!

 • Punktualny przywóz i odbiór dzieci – 15 min przed i po zakończeniu lekcji
 • Uczniowie wchodzą i wychodzą z budynku przydzielonym wejściem # 6 # 9  #10  #11  
 • Wjazd na parkning tylko obok policji na śwatłach od ulicy Community Blvd. obok policji

 

*UWAGA*    Wjazd na podjazd przed szkołą od ul. Dundee Rd, tylko dla rodziców klasy  przedszkolnej                 

Zmiana w czwartek   4:45 – 8:00 pm

 • wejście nr: 9 (od wschodu)
  • klasy  – 0a, 2a, 3a, 5a
 • wejście nr. 10 (od południa)
  • klasy –   6a, 7a,    i   III Liceum o godz. 5:30 pm
 • wejście nr. 11 (od zachodu)       
  • klasy   –  1a, 4a         (samochody zatrzymują się bliżej parafii)

Zmiana w piątek    5:00- 8:30 pm

 • wejście nr: 9 (od wschodu)
  • klasy  –   6b, 7c,
 • wejście nr. 10 (od południa)
  • klasy –   I,  II,  III Liceum
 • wejście nr. 11 (od zachodu)         
  • klasy   –  4b, 5b, 7b,  8a

Zmiana w sobotę  I zmiana ( rano)  8:00- 11:30 am

 • wejście nr: 9 (od wschodu)
  • klasy  – Ob, 1b, 2b,
 • wejście nr. 10 (od południa)
  • klasy – 4c, 5c, 6c,  8b,
 • wejście nr. 11 (od zachodu)         
  • klasy   – 1c, 2c, 3b, 7d,
 • wejście nr. 6 (od północy)
  • przedszkole             * 8:30 -11:15 am

Zmiana w sobotę   II zmiana ( po południu) 12:30 – 4:00 pm

 • wejście nr: 9 (od wschodu)
  • klasy  –   1d, 2d
 • wejście nr. 10 (od południa)
  • klasy     6d,   7e/ 8c
 • wejście nr. 11 (od zachodu)           
  • klasy –   3c, 4d,  5d       

Dyżurni w czasie pandemii

 1. Każda Rodzina zobowiązana jest do wypełnienia dyżuru w roku szkolnym, oraz do złożenia depozytu w wysokości $40* przy zapisach. 

2. Nie podjęcie dyżurów przez Rodziców, oznaczało zatrzymanie depozytu i opłacenie osoby, która chętnie podejmowała dyżur. 

3. Wykonanie dyżuru w tym roku nie jest możliwe ze względy na przepisy wywołane pandemią, z wyjątkiem tych osób, które podejmą się pracy na stałe 

Te osoby tworzą Zespół ZDROWIE/BEZPIECZEŃSTWO

OBOWIĄZKI:

Wszyscy z Zespołu pracują na przydzielonych stanowiskach, przez cały czas trwania dyżuru. 

Na każdej zmianie inny zespół- w czwartki, piątki i soboty. 

 • Jedna osoba z Zespołu Z/B przy drzwiach wejściowych ma obowiązek sprawdzenia każdej osoby wchodzącej do budynku i sprawdzenia tożsamości oraz odebrania deklaracji. 
 • Druga przy drzwiach wejściowych ma sprawdzenia obowiązek temperatury każdej osobie.
 • Trzecia przy drzwiach wejściowych ma obowiązek dezynfekcji rąk, każdemu wchodzącemu 

Zespól Z/B pozostaje na terenie szkoły przez cały czas trwania zajęd. 

 • zamykają drzwi wejściowe 15 minut po rozpoczęciu lekcji 
 • sprawdzają stan łazienek i dezynfekują po każdym uczniu 
 • w przypadku spóźnienia, po uprzednim sprawdzeniu, kierują ucznia do klasy 
 • segregują dokumentację oddaną przez rodziców wg. klas 
 • kontrolują poprawnośd przestrzegania przez innych restrykcji i zasad w okresie pandemii 
 • w przypadku zajęd na zewnątrz, dezynfekują krzesła, które używali uczniowie 
 • w przypadku złego samopoczucia ucznia izolują go, podejmują opiekę nad nim do momentu przyjazdu rodziców i odprowadzają do wyjścia #12- wyjście przeznaczone dla chorych uczniów 
 • po lekcjach sprawdzają porządek w klasach i wyrzucają śmieci z klas i łazienek do pojemników na zewnątrz budynku , wietrzą klasy i dezynfekują wraz z nauczycielami krzesła i biurka 
 • proszeni są o zwrócenie uwagi uczniom, którzy się niewłaściwie zachowują – w łazience może przebywad tylko jeden uczeo 
 • przypadki złego zachowania uczniów zgłaszają do nauczyciela i dyrektora szkoły 
 • Uwaga: Rodzice w tym roku nie mogą przebywad na terenie szkoły, wszystkie sprawy załatwiamy telefonicznie lub drogą internetową. 

Pandemia w 2020 r. zmieniła nie tylko nasze życie prywatne, ale też funkcjonowanie szkoły. 

Z powodu regulacji i wielu ograniczeo, nie uzyskamy dodatkowych dochodów z organizacji zabaw dla dorosłych, loterii, pikników, targów – sprzedaży na terenie szkoły. Nie może też liczyd na wielu sponsorów, którzy wspierali szkołę, nie będzie też możliwości odbycia dyżuru przez rodziców. Rodzice nie mogą wchodzid na teren szkoły, ani gromadzid się na parkingu. 

Szkoła ma obowiązek zatrudnienia na stałe Zespołu –Zdrowie/Bezpieczeostwo (osób do pomiaru temperatury przy każdym wejściu do szkoły # 6, #9, #10 #11, dezynfekcji rąk , noszenia masek). 

Zespół ten, ma zapewnid zgodnośd zadao z przepisami, ale też objęcie opieką ucznia na wypadek złego samopoczucia, odizolowania go, oraz dozoru do momentu odbioru przez rodziców. 

Zespól ten ma obowiązek prowadzenia raportów i dokumentowania w przypadku nie przestrzegania zasad. 

Gorąca prośba do Państwa

Z powodu dodatkowych wydatków jakie poniesie szkoła, zwracamy się do Państwa z prośbą o zrozumienie i zaakceptowanie naszej propozycji, aby opłatę $40 za dyżur przeznaczyć na zatrudnienie wyżej wymienionych osób, które zadbają o bezpieczeństwo wszystkich przebywających na terenie budynku szkolnego. 

W przypadku niewykorzystania tych funduszy, zostaną one zwrócone na koniec roku. Wszystkie osoby zatrudnione muszą przedstawić dokument o niekaralności. Formę tego dokumentu, prześlemy tym z Państwa, którzy podejmą pracę w Zespole Zdrowie /Bezpieczeństwo – 9 osób na każdą zmianę. 

Prośba również do wolontariuszy informatorów i kierujących ruchem do pomocy na parkingu, na kilkanaście minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji, tylko w pierwszych dniach szkoły na zmianę 8-10 osób. 

Zapraszamy do współpracy i oferowania pomocy w tym trudnym czasie. 

Zgłoszenia przyjmuje: 

Koordynator Dyżurów p. Katarzyna Popiwniak tel. 847-849-7217 

Słówko Prezesa

Drodzy Państwo, 

Zachęcam wszystkich Państwa do współpracy i aktywnego udziału w życiu i funkcjonowaniu szkoły. Tworzymy wspaniałą szkolną społeczność, czego niejednokrotnie daliśmy dowód. Tym razem w trudnym okresie pandemii, szczególnie liczymy na Państwa pomoc. Sami nie jesteśmy w stanie pokonać wszystkich trudności. Wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie, zdrowiu i radości naszych dzieci. Ostatni okres jest dla nich bardzo trudny. Chcemy dać im trochę wolności, umożliwić spotkania z kolegami i koleżankami nie tworząc zagrożenia i dostosowując się do wszystkich zaleceń, których się podjęliśmy. 

RAZEM jesteśmy w stanie dać im trochę szczęścia, ale tylko RAZEM. 

2020, to 19-ty rok istnienia naszej szkoły. Jesteśmy jedną ze szkół, która cieszy się popularnością, jest doceniana przez rodziców i lubiana przez uczniów. Ciekawe założenia szkoły i przedmioty ( język polski, historia, geografia, religia, muzyka i w młodszych klasach rytmika) spełniają oczekiwania wielu. 

Pandemia w 2020 r. zmieniła nie tylko nasze życie prywatne, ale też funkcjonowanie szkoły. 

Z powodu regulacji i wielu ograniczeo, nie uzyskamy dodatkowych dochodów z organizacji zabaw dla dorosłych, loterii, pikników, targów – sprzedaży na terenie szkoły. Nie może też liczyd na wielu sponsorów, którzy wspierali szkołę, nie będzie też możliwości odbycia dyżuru przez rodziców. Rodzice nie mogą wchodzid na teren szkoły, ani gromadzid się na parkingu. 

Szkoła ma obowiązek zatrudnienia na stałe Zespołu –Zdrowie/Bezpieczeostwo (osób do pomiaru temperatury przy każdym wejściu do szkoły # 6, #9, #10 #11, dezynfekcji rąk , noszenia masek). 

Zespół ten, ma zapewnid zgodnośd zadao z przepisami, ale też objęcie opieką ucznia na wypadek złego samopoczucia, odizolowania go, oraz dozoru do momentu odbioru przez rodziców. 

Zespól ten ma obowiązek prowadzenia raportów i dokumentowania w przypadku nie przestrzegania zasad. 

Gorąca prośba do Państwa

Z powodu dodatkowych wydatków jakie poniesie szkoła, zwracamy się do Paostwa z prośbą o zrozumienie i zaakceptowanie naszej propozycji, aby opłatę $40 za dyżur przeznaczyd na zatrudnienie wyżej wymienionych osób, którzy zadbają o bezpieczeostwo wszystkich przebywających na terenie budynku szkolnego. 

W przypadku niewykorzystania tych funduszy, zostaną one zwrócone na koniec roku. Wszystkie osoby zatrudnione muszą przedstawid dokument o niekaralności. Formę tego dokumentu, prześlemy tym z Paostwa, którzy podejmą pracę w Zespole Zdrowie /Bezpieczeństwo – 9 osób na każdą zmianę. 

Prośba również do wolontariuszy informatorów i kierujących ruchem do pomocy na parkingu, na kilkanaście minut przed rozpoczęciem i po zakooczeniu lekcji, tylko w pierwszych dniach szkoły na zmianę 8-10 osób. Zapraszamy do współpracy i zaoferowania pomocy. Zgłoszenia przyjmuje Koordynator Dyżurów p. Katarzyna Popiwniak tel. 847-849-7217. 

Przedstawiciele Zarządu: 

Prezes: Beata Koczaj tel: 773)-294-4277 

Vice-Prezes: Kinga Maciejewski tel.773-744-3904 

Skarbnik: Jolanta Sówka tel. 847-222-3368 

Administracja: Aneta Chwała tel. 

Koordynator Dyżurów: Katarzyna Popiwniak tel. 847-849-7217. Administrowanie strony internetowej: Barbara Gawrońska tel. 773-802-1515 Administrowanie strony internetowej: Rafał Kowalczyk tel. 847-814-8323 

Można być aktywnym w szkole. 

• Można dołączyć do Zarządu 

• Wstąpić do Trójki Klasowej 

• Pomagać w trakcie organizacji imprez i wydarzeń szkolnych 

• Zostać Sponsorem – szkoła ma statut Organizacji NFP 

Sposoby przekazywania informacji szkolnych 

• • drogą internetową via e-mail: raz w miesiącu przesyłany jest komunikat szkolny 

• • przez szkolnę stronę internetową https://www.juliuszslowacki.org 

• • Facebook 

• • Kalendarz szkolny 

Dodatkowe informacje o szkole mogą Państwo uzyskać od Zarządu Szkoły, kontaktując się telefonicznie lub poprzez e-mail. 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na współpracę, 

Beata Koczaj 

Prezes Szkoły 

tel: (773)-294-4277