REGULAMIN ZAPISÓW

Z pytaniami prosimy dzwonic:   Marta Niedbalec (847)848-0150;   Kinga Maciejewski (773)744-3904;  Rafal Kowalczyk (847) 814-8323

APLIKACJA REJESTRACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Planujemy otworzyc nastepujace klasy w roku szkolnym 2018-2019.  Zastrzegamy sobie prawo do otworzenia dwoch oddzialow tej samej klasy na jednej zmianie oraz  prawo do zlikwidowania klasy w ktorej jest zapisanych mniej niz 15 uczniow. 

PROSIMY NIE ODKLADAC REJESTRACJI NA OSTATNIA CHWILE PONIEWAZ KLASY WYPELNIAJA SIE SZYBKO.

CZWARTEK PIATEK SOBOTA I SOBOTA II
   0 Przedskole 4-latki
0 4  1  Przedszkole 5-latki
1 5  2 0
2 6  3 1
3 7  4 2
4 8  5 3
5 9  6 4
I LO 10  7 5
  11  8 6
       

1.Formularze
Rejestracja obowiazuje wszystkich uczniów w każdym roku szkolnym, musi byc w pełni wypełniona   aby mogla byc zaakceptowana. Wszystkie formy i wnioski bedą rozważone i zaakceptowane lub odrzucone tylko drogą pisemną.

Forma płatności:  Karta kredyt/debit, gotówka lub czek na: Polska Szkola Slowackiego

Opłaty rejestracyjne za szkołe za rok 2018-2019 obejmuja następujące obowiązkowe zajęcia:  język polski, religia (wszystkie klasy);  muzyka i rytmika (klasy młodsze), geografia i historia (klasy starsze).

  1. Opłata rejestracyjna uwzglednia $40 depozyt za dyzur                                                                                     

Ilosc dzieci

Jedna rata ze znizka Oplata przy rejestracji po 5/15/18

(karta, czek, gotowka)

2 raty bez zniżki; I rata przy rejestracji; II rata za 6 misiecy lecz nie później niż 10/31/18  karta, czek, gotowka)

Dodatkowe opłaty w niektórych klasach ponizej

1 dziecko

$   560

2 x $280

2 dzieci

$   920

2 X $460

3 dzieci

$1,260

2 x $630

4 dzieci

$1,560

4 x $375

5 dzieci

$1,860

2 x $930

 

W następujących klasach będzie wymagana dodatkowa oplata po rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019:

Przedszkole           $30   - dodatkowy nauczyciel

Zerówka                $30   - dodatkowy nauczyciel       

Klasa 1                  $20  - pasowanie na ucznia

Klasa 1                  ½ opłaty komunijnej: chłopiec $80; dziewczynka $92 (*)

Klasa 2                  Pełną oplata komunijna (chłopiec $160; dziewczynka $184)

Klasa 7                  ½ opłaty bierzmowania ($50)

Klasa 8                  $20 graduacja + pełna oplata bierzmowania $100

Klasa IIILO            $50 matura i graduacja + Studniówka $140

 

(*)Opłata komunijna może być rozłożona na 2 lata tzn. pól do zapłaty w 1 klasie a pól do zapłaty w 2 klasie

    Oplata bierzmowania może być rozłożona na 2 lata tzn., pól do zapłaty w 7 klasie a pól do zapłaty w 8 klasie

 

Rejestracja za bieżący rok szkolny 2017/2018 musi być w całości uregulowana zanim uczeń może być zapisany do klasy w następnym 2018/2019 roku szkolnym.

• Każda rodzina  sklada depozyt w wysokosci $40.00 który będzie zwrócony po odpracowaniu jednego 4.5‐ godzinnego dyżuru podczas jednej ze zmian.
• Do spoznionych oplat doliczamy $30.00 w każdym miesiącu po 10/31.
• Nieuregulowana oplata za szkole lub umowa splat zlozona po 10/31 wiaze sie z wydaleniem dziecka/dzieci ze szkoly. Umowa splat musi byc zatwierdzona przez Zarzad szkoly . Do kazdego wniosku    musza by dolaczone wymagane dokumenty. Szkola nie umarza oplaty czesnego.
• Wszystkie opłaty przyjmowane są w formie czeku, gotowki lub karty credit/debit, Paypal.
• Za zwrocony przez bank czek lub zwrocona zaplata debit/credit pobieramy $40.

3. Zmiany i wypis
‐ Wszelkie zmiany (oddzialu, adresu itp.) musza byc dokonane droga pisemna
‐ Wypis ze szkoły może być dokonany tylko drogą pisemną. Przy zgłoszeniu wypisu szkoła zwraca:
• Zgłoszenie przyjęte do pierwszego dnia zajeć szkoły‐ suma wpłacona minus $50 bezzwrotnego depozytu
• Zgloszenie przyjete po pierwszych zajeciach szkoly ale przed 10/01 ‐ 75% całości (**) czesnego minus $50 bezzwrotnego depozytu.
• Zgloszenie przyjete 10/01‐ 10/31 ‐ 50% całości(**) czesnego minus $50 bezzwrotnego depozytu
• Zgloszenie przyjęte po 10/31 – nie ma zadnego zwrotu
• Nie zwracamy żadnych uiszczonych opłat za szkołe jeżeli uczeń jest wydalony ze szkoły drogą dyscyplinarna

Nie przyjmujemy zakupionych podrecznikow

(**) Jeżeli całość została zapłacona lub różnica między ceną rejestracji a sumą zapłaconą.

4.Wymagania wiekowe i klasowe
‐ Dziecko urodzone przed 09/30/2014 ‐ klasa 4 latków (*) ‐ akt urodzenia wymagany
‐ Dziecko urodzone przed 09/30/2013‐ klasa 5 latków (*) ‐ akt urodzenia wymagany
‐ Dziecko urodzone przed 09/30/2012‐ klasa zerowa /kindergarden (*) ‐ akt urodzenia wymagany
‐ Dziecko urodzone przed 09/30/2011 ‐ klasa pierwsza (*) ‐ akt urodzenia wymagany; ukonczenie klasy pierwaszej jest wymagane do rozpoczecia klasy drugiej
‐ Przyjecia do klas od drugiej w góre wymagają swiadectwa ukończenia poprzedniej klasy.  Uczen musi otrzymac promocje z nizszej klasy aby mogl rozpoczac wyzsza klase

(*) Dziecko samodzielnie korzysta z toalety i nie uzywa pieluch .

5. OŚWIADCZENIA
• Zgadzam się aby mojemu dziecku została udzielona pierwsza pomoc w nagłym wypadku.
• Oświadczam, że moje dzieci posiadają wszystkie wymagane przez szkole badania medyczne i szczepienia oraz ze poinformowalem administracje szkoly o alergiach i innych chorobach mojego dziecka wymagajacych specjalnej opieki.
• Zobowiazuje sie do punktualnego przyprowadzania do szkoly i punktualnego odbierania dzieci ze szkoly.
Nagminne spóźnienia przy odbiorze wiążą się z konsekwencjami finansowymi.
• Potwierdzam, ze moje dziecko bedzie przestrzegało regulaminu ucznia. Regulamin jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. 
• Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęc moich dzieci na szkolnej stronie internetowej oraz w innych środkach medialnych akceptowanych przez szkołę.
• Wyrażam zgode na wyjazdy moich dzieci na wycieczki organizowane przez szkole
6. KLASY
• Wszystkie zajęcia w szkole są obowiązkowe: język polski, religia, muzyka/rytmika (młodsze klasy), geografia i historia (starsze klasy)
Zarząd szkoły zastrzega sobie prawo do zamknięcia oddziału klasy jeżeli nie będzie wystarczającej ilości zapisanych do niej uczniów. Rodzice tych uczniów zostaną powiadomieni; uczniowie będą mogli wybrać inny oddział tej samej klasy w miare wolnych miejsc lub szkoła może w calości zwrócić zapłaconą podczas rejestracji kwote.                             W wypadku duzej ilosci uczniow chetnych do tej samej klasy w miare wolnych sal lekcyjnych moga powstac dwa rownolegle oddzialy.

7. PODRECZNIKI                                                                                                                                                               Po zakonczeniu rejestracji prosimy zlozyc zamowienie na podreczniki (link na ostatniej stronie rejestracji oraz na naszej stronie internetowej.  Podreczniki musza byc zamowione do 09/03/2018 i odebrane/zakupione 9/6-7/2018

_________________________________________________________________________________________

Po zapisaniu dziecka do szkoły i opłaceniu rejestracji w ciągu tygodnia otrzymają Państwo potwierdzenie droga e-mail o wpisie ucznia do wybranej klasy / zmiany.

Akceptuje regulamin chce wypełnić formularz rejestracji elektronicznie

© Juliusz Slowacki Polish School 2019 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education