REGULAMIN ZAPISÓW

Z pytaniami prosimy dzwonic:   Marta Niedbalec (847)848-0150;   Kinga Maciejewski (773)744-3904;  Rafal Kowalczyk (847) 814-8323

APLIKACJA REJESTRACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Planujemy otworzyc nastepujace klasy w roku szkolnym 2018-2019.  Zastrzegamy sobie prawo do otworzenia dwoch oddzialow tej samej klasy na jednej zmianie oraz  prawo do zlikwidowania klasy w ktorej jest zapisanych mniej niz 15 uczniow. 

PROSIMY NIE ODKLADAC REJESTRACJI NA OSTATNIA CHWILE PONIEWAZ KLASY WYPELNIAJA SIE SZYBKO.

CZWARTEK PIATEK SOBOTA I SOBOTA II
Przedszkole 3 P5 P4
0 4 0 P5
1 5 1 0
2 6 2 1
3 7 3 2
4 8 4 3
5 9 5 4
6 10 6 5
  11 7 6
    8  

1.Formularze
Rejestracja obowiazuje wszystkich uczniów w każdym roku szkolnym, musi byc w pełni wypełniona   aby mogla byc zaakceptowana. Wszystkie formy i wnioski bedą rozważone i zaakceptowane lub odrzucone tylko drogą pisemną.

Forma płatności:  Karta kredyt/debit, gotówka lub czek na: Polska Szkola Slowackiego

Opłaty rejestracyjne za szkołe za rok 2018-2019 obejmuja następujące obowiązkowe zajęcia:  język polski, religia (wszystkie klasy);  muzyka i rytmika (klasy młodsze), geografia i historia (klasy starsze).

  1. Opłata rejestracyjna uwzglednia $40 depozyt za dyzur                                                                                     

Ilosc dzieci

Jedna rata ze znizka Oplata przy rejestracji do 5/15/18

(karta, czek, gotowka)

2 raty bez zniżki; I rata przy rejestracji; II rata za 6 misiecy lecz nie później niż 10/31/18  karta, czek, gotowka)

Dodatkowe opłaty w niektórych klasach ponizej

1 dziecko

$   500

2 x $280

2 dzieci

$   860

2 X $460

3 dzieci

$1,200

2 x $630

4 dzieci

$1,500

4 x $375

5 dzieci

$1,800

2 x $930

 

W następujących klasach będzie wymagana dodatkowa oplata po rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019:

Przedszkole          $30   - dodatkowy nauczyciel

Zerówka               $30   - dodatkowy nauczyciel       

Klasa 1                  $20  - pasowanie na ucznia

Klasa 1                  ½ opłaty komunijnej: chłopiec $80; dziewczynka $92 (*)

Klasa 2                  Pełną oplata komunijna (chłopiec $160; dziewczynka $184)

Klasa 7                  ½ opłaty bierzmowania ($50)

Klasa 8                  $20 graduacja + pełna oplata bierzmowania $100

Klasa IIILO            $50 matura i graduacja + Studniówka $140

 

(*)Opłata komunijna może być rozłożona na 2 lata tzn. pól do zapłaty w 1 klasie a pól do zapłaty w 2 klasie

    Oplata bierzmowania może być rozłożona na 2 lata tzn., pól do zapłaty w 7 klasie a pól do zapłaty w 8 klasie

 

Rejestracja za bieżący rok szkolny 2017/2018 musi być w całości uregulowana zanim uczeń może być zapisany do klasy w następnym 2018/2019 roku szkolnym.

• Każda rodzina  sklada depozyt w wysokosci $40.00 który będzie zwrócony po odpracowaniu jednego 4.5‐ godzinnego dyżuru podczas jednej ze zmian.
• Do spoznionych oplat doliczamy $30.00 w każdym miesiącu po 10/31.
• Nieuregulowana oplata za szkole lub umowa splat zlozona po 10/31 wiaze sie z wydaleniem dziecka/dzieci ze szkoly. Umowa splat musi byc zatwierdzona przez Zarzad szkoly . Do kazdego wniosku    musza by dolaczone wymagane dokumenty. Szkola nie umarza oplaty czesnego.
• Wszystkie opłaty przyjmowane są w formie czeku, gotowki lub karty credit/debit, Paypal.
• Za zwrocony przez bank czek lub zwrocona zaplata debit/credit pobieramy $40.

3. Zmiany i wypis
‐ Wszelkie zmiany (oddzialu, adresu itp.) musza byc dokonane droga pisemna
‐ Wypis ze szkoły może być dokonany tylko drogą pisemną. Przy zgłoszeniu wypisu szkoła zwraca:
• Zgłoszenie przyjęte do pierwszego dnia zajeć szkoły‐ suma wpłacona minus $50 bezzwrotnego depozytu
• Zgloszenie przyjete po pierwszych zajeciach szkoly ale przed 10/01 ‐ 75% całości (**) czesnego minus $50 bezzwrotnego depozytu.
• Zgloszenie przyjete 10/01‐ 10/31 ‐ 50% całości(**) czesnego minus $50 bezzwrotnego depozytu
• Zgloszenie przyjęte po 10/31 – nie ma zadnego zwrotu
• Nie zwracamy żadnych uiszczonych opłat za szkołe jeżeli uczeń jest wydalony ze szkoły drogą dyscyplinarną.

(**) Jeżeli całość została zapłacona lub różnica między ceną rejestracji a sumą zapłaconą.

4.Wymagania wiekowe i klasowe
‐ Dziecko urodzone przed 09/30/2014 ‐ klasa 4 latków (*) ‐ akt urodzenia wymagany
‐ Dziecko urodzone przed 09/30/2013‐ klasa 5 latków (*) ‐ akt urodzenia wymagany
‐ Dziecko urodzone przed 09/30/2012‐ klasa zerowa /kindergarden (*) ‐ akt urodzenia wymagany
‐ Dziecko urodzone przed 09/30/2011 ‐ klasa pierwsza (*) ‐ akt urodzenia wymagany; ukonczenie klasy pierwaszej jest wymagane do rozpoczecia klasy drugiej
‐ Przyjecia do klas od drugiej w góre wymagają swiadectwa ukończenia poprzedniej klasy.  Uczen musi otrzymac promocje z nizszej klasy aby mogl rozpoczac wyzsza klase

(*) Dziecko samodzielnie korzysta z toalety i nie uzywa pieluch .

5. OŚWIADCZENIA
• Zgadzam się aby mojemu dziecku została udzielona pierwsza pomoc w nagłym wypadku.
• Oświadczam, że moje dzieci posiadają wszystkie wymagane przez szkole badania medyczne i szczepienia oraz ze poinformowalem administracje szkoly o alergiach i innych chorobach mojego dziecka wymagajacych specjalnej opieki.
• Zobowiazuje sie do punktualnego przyprowadzania do szkoly i punktualnego odbierania dzieci ze szkoly.
Nagminne spóźnienia przy odbiorze wiążą się z konsekwencjami finansowymi.
• Potwierdzam, ze moje dziecko bedzie przestrzegało regulaminu ucznia. Regulamin jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. 
• Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęc moich dzieci na szkolnej stronie internetowej oraz w innych środkach medialnych akceptowanych przez szkołę.
• Wyrażam zgode na wyjazdy moich dzieci na wycieczki organizowane przez szkole
6. KLASY
• Wszystkie zajęcia w szkole są obowiązkowe: język polski, religia, muzyka/rytmika (młodsze klasy), geografia i historia (starsze klasy)
Zarząd szkoły zastrzega sobie prawo do zamknięcia oddziału klasy jeżeli nie będzie wystarczającej ilości zapisanych do niej uczniów. Rodzice tych uczniów zostaną powiadomieni; uczniowie będą mogli wybrać inny oddział tej samej klasy w miare wolnych miejsc lub szkoła może w calości zwrócić zapłaconą podczas rejestracji kwote.

7. PODRECZNIKI

Wszystkie podręczniki będą sprzedawane  23-25 sierpnia w budynku szkolnym.  Prosimy zakupić potrzebne książki w jednym z wyznaczonych dni.  Podręczniki które będą Państwo musieli zakupić po tym terminie będą podlegały dodatkowym opłatom za każdy podręcznik.

Po zapisaniu dziecka do szkoły i opłaceniu rejestracji w ciągu tygodnia otrzymają Państwo potwierdzenie droga e-mail o wpisie ucznia do wybranej klasy / zmiany.

Akceptuje regulamin chce wypełnić formularz rejestracji elektronicznie

© Juliusz Slowacki Polish School 2018 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education