Rejestracja na rok szkolny 2018/2019 zostala tymczasowo zamknieta.

© Juliusz Slowacki Polish School 2018 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education