Aktualne prace domowe dla PP 7 C

Zadanie na Mar 16, 2018 Dodano Mar 10, 2018, Dodał: Mixa Magda J. polski

- powtórzyć frazeologizmy (Uczniowie powinni mieć wszystkie frazeologizmy w zeszytach, lekcje w dniach 23 lutego i 2 marca) - quiz; - podręcznik, strona 109 Doskonalimy umiejętności językowe (pisemnie w zeszytach); - przynieść dwa przedmioty związane ze świętami wielkanocnymi i przygotować krótką wypowiedź na ich temat, tj. dlaczego są ważne, do czego nawiązują, co symbolizują, etc. Nie muszą to być tylko pisanki i palmy, ale np. sól.


© Juliusz Slowacki Polish School 2018 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education