Aktualne prace domowe dla PP II LO 10 A

Zadanie na Sep 28, 2018 Dodano Sep 25, 2018, Dodał: Bilska Agnieszka Język polski

Romantycy uważali, ze uczucia są ważniejsze od rozumu. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Uzasadnij. (praca pisemna)


© Juliusz Slowacki Polish School 2018 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education