Aktualne prace domowe dla PP I LO 9 A

Zadanie na Jan 30, 2019 Dodano Jan 23, 2019, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: Jan Kochanowski najwybitniejszy poeta polskiego renesansu. Sylwetka twórcza poety - biografia. Podręcznik str 112-113 Opowiadamy o życiu Jana Kochanowskiego w pierwszej osobie liczby pojedynczej: urodziłem się w Sycynie w 1530 roku ... Film pt Gniazdo ojczyste Pisemnie ćw I II IV str 114 Jan Kochanowski - autor pieśni. Pieśń jako gatunek literacki. Wiadomości podr str 115 Czytamy treść Pieśni XXV "Czego chcesz od nas Panie" analiza wiersza ćw I i II str 117 Powtórzenie wiadomości o przymiotniku (podr str 119. ćw G-1 str 119 Na zadanie wszystkie cwiczenia ze strony 119 oraz G-2 str 119 oraz cwiczenia ze strony 121 Przypomnij sobie o fraszkach w literaturze ( poznałeś w kl 7 fraszki Ignacego Krasickiego.


Zadanie na Feb 02, 2019 Dodano Jan 26, 2019, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: W świecie wartości Jana Kochanowskiego. Czytamy fraszki pt Na zdrowie, Na dom w Czarnolesie oraz Ku Muzom Jakie treści poruszał w swych utworach Jan Kochanowski. Co to jest fraszka. Tematem fraszek Kochanowskiego jest człowiek, jego troski, radości, codzienność: Jan Kochanowski pisał fraszki o tematyce filozoficzno-refleksyjnej zastanawiając się jakie wartości w życiu człowieka są najważniejsze. wiadomości i treść fraszek str 123-124 ćw I i II str 123-124 Odsłuchanie fraszki Na lipę ( you tube ) w trakcie słuchania uczniowie rysują to co słyszą i co podpowiada im wyobraźnia a następnie tworzą mapę myśli. Gramatyka: przygód z przymiotnikiem ciąg dalszy. ćw G-3 str 120 (uczniowie próbują sami wpisać brakujące przymiotniki. Następnie słuchamy piosenkę i dopisujemy właściwe słowa. ćw G-6 Zadanie domowe: ćw G-4, G-5, oraz G-7 oraz ćw 2, 3 4 str 126 Na kartkach do oddania: Napisz jakie wartości cenił Jan Kochanowski. Swoją wypowiedź uzasadnij korzystając z poznanych fraszek


Zadanie na Feb 08, 2019 Dodano Feb 03, 2019, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: Człowiek renesansowy troszczy się o losy Ojczyzny. Poznajemy poetę Jana Kochanowskiego oraz ks. Piotra Skargę jako patriotów zatroskanych o losy Ojczyzny. Historia stosunków polsko-tureckich i polsko-tatarskich na przestrzeni wieków. Czytamy Pieśń V- "Pieśń o spustoszeniu Podola" str 130-131. Analiza wiersza. W klasie ćw I str 131 oraz ćw 1 str 132 W domu ćw 2 i 3 str 133 i 134 Czytamy "Wy którzy pospolitą rzeczą władacie" Jana Kochanowskiego oraz fragment kazania ks Piotra Skargi "O miłości do ojczyzny" str 138 Gramatyka: Przypomnienie wiadomości o rodzajach zdań. Wiadomości i ćwiczenia str 134-137 w klasie: ćw G-2 i G-4 w domu ćw G-3 i G-6 Ponadto; przeczytaj historię obrazu Damy z gronostajem str 129 a następnie napisz jakie były losy tego obrazu ( od powstania dzieła w renesansie po dziś dzień)


Zadanie na Feb 15, 2019 Dodano Feb 10, 2019, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: Człowiek renesansu cierpi - w kręgu Trenów Jana Kochanowskiego. Wprowadzenie do lektury: fragment książki Mieczysława Jastruna pt Poeta i dworzanin. Czym są treny ) gatunek i rodzaj literacki) wiadomości str 149-150 Czytamy Tren VIII str 151 - omówienie, ćwiczenia I i II str 151-152 uczymy się wyrażać współczucie oraz redagować nekrolog i kondolencje Cw 3 str 153. Wiadomości str 153-154 Słuchamy trenów V i XIX - jak zmieniały się uczucia ojca Jana Kochanowskiego który utracił swoją ukochaną córkę. Zadanie domowe 1) ćw 2 i 4 str 152-154 2) Przeczytaj tekst pt Amerykanin jedzie na Powązki str 157 a następnie napisz jak Allen Paul jak postrzega Polaków i ich przywiązanie i szacunek do swoich ukochanych zmarłych.


Zadanie na Feb 22, 2019 Dodano Feb 17, 2019, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: Jak mądrze i szczęśliwie żyć. Pieśni Jana Kochanowskiego z Ksiąg Pierwszych i Wtórych Spotykamy Jana Kochanowskiego jako wielkiego filozofa, który wiele przeżył w swoim życiu, doświadczył i radości i wielkich tragedii. W swoich refleksyjnych pieśniach podpowiada nam jak żyć. Podręcznik str 140-141 Pieśń IX Księgi Pierwsze oraz Pieśń IX Księgi Wtóre. Rozwiązujemy testy na rozumienie przeczytanych utworów str 141 i 142 Wspólnie opracowujemy ćw 1 str 143 Miłość jest w życiu człowieka najważniejszą wartością. Przygotowujemy kartkę walentynkową dla ukochanej osoby. Zadanie domowe 1) ćw II str 142-143 oraz ćw 2 str 143 2) Przygotuj się do powtórki wiadomości y epoki renesansu ( historia i literatura) według rozdziału str 158-161


© Juliusz Slowacki Polish School 2019 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education