Aktualne prace domowe dla PP I LO 9 A

Zadanie na Sep 21, 2018 Dodano Sep 17, 2018, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: W świecie bogów i herosów - poznajemy mitologię grecką. Wiadomości podręcznik str 18-19 oraz 23-24 ćw I str 19-20 Notatka do zeszytu: Mitologia to zbiór mitów czyli opowieści o bogach i bohaterach (herosach) oraz o ich relacjach z ludźmi. Mity greckie są bardzo stare powstały około 1600-1200 roku p.n.e.ale dopiero około 700 roku p.n.e. zostały zapisane (gdy wynaleziono alfabet grecki). W życiu Greków spełniały ważną rolę, gdyż były podstawą wierzeń religijnych, wyjaśniały niezrozumiałe zjawiska przyrodnicze, tłumaczyły ludzkie zachowania i namiętności. Mity odegrały ogromną rolę w kształtowaniu się kultury i literatury europejskiej. Przez wieki mitologia była źródłem tematów i wątków. Odnajdujemy w niej wzorce zachowań ludzkich np wzór cierpiącej matki (Demeter), wiernej żony (Penelopa), etc. Do języka na stałe przeniknęły słowa i zwroty mające swe źródło w mitologii Zadanie domowe ćw II str 20 ćw G-1, G-3, G-4.G-5 str 24.25 Przeczytaj mit o Ikarze i naucz się opowiadać jego treść


Zadanie na Sep 28, 2018 Dodano Sep 23, 2018, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: Księga nad księgami czyli spotkanie z Biblią Omówiliśmy mit o Ikarze oraz sprawdziliśmy rozumienie tekstu (ćw I str 21) Poznaliśmy fakty dotyczące Biblii (wiadomości str 28-29) Przeczytaliśmy Przypowieść o synu marnotrawnym - omówiliśmy treść i wykonaliśmy ćw I i II str 30-31 Zapoznaliśmy się z wybranymi związkami frazeologicznymi pochodzącymi z Biblii (str 36-37) Gramatyka: przypomnienie wiadomości o deklinacji rzeczowników (podr str 16) Zadania domowe: Na kartce do oddania (wkładamy te prace do naszej teczki) napisz krótkie opowiadanie na dowolny temat, wykorzystując jak najwięcej frazeologizmów wywodzących się z Mitologii greckiej (str 23-24) oraz z Biblii (str 36-37) ćw 7 str 35 oraz ćw G-1, G-2 str 17


© Juliusz Slowacki Polish School 2018 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education