Aktualne prace domowe dla PP I LO 9 A

Zadanie na Mar 15, 2019 Dodano Mar 11, 2019, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Język polski Temat: Barok epoką przepychu, sprzeczności i wojen. 1) Co wpłynęło na rozwój nowej epoki w Europie : - wojny -kontrreformacja - odkrycia i wynalazki naukowe. 2) Wybitne osobowości i umysły epoki. 3) Barok w literaturze i sztuce. ćwiczenia I, II i III str 174 Wiadomości str 170- 173 Tworzenie przymiotników i ich odmiana ćw G-1, -2, str 145 Pisownia przymiotników w języku polskim i angielskim. Kobieta w literaturze polskiej oraz w naszym codziennym życiu - dyskusja. Budujemy mapę myśli (synonimy słowa kobieta oraz przymiotniki opisujace kobietę) Zadanie domowe: 1) Ułóż wiersz/poemat/piosenkę sławiącą cechy kobiety ( poświęcony kobiecie) 2) Napisz życzenia z okazji Dnia Kobiet ( możesz zaprojektować i wykonać kartkę) -


Zadanie na Apr 05, 2019 Dodano Apr 03, 2019, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: W świecie barokowych paradoksów i konceptów - czytamy wiersz pt "Do trupa" Jana Andrzeja Morsztyna. Wiadomości str 184-185 Praca z tekstem wyszukiwanie środków artystycznych w wierszu. ćw I str 185 oraz III str 185-186 Oglądamy fragmenty "Ogniem i mieczem" Zadanie domowe W parach lub w zespołach 3 osobowych przygotuj prezentację ( na posterze trójdzielnym) na jeden z poniższych tematów 1) Tęsknota Juliusza Słowackiego do utraconej Ojczyzny na podstawie Hymnu o zachodzie słońca" 2) Tęsknota Juliusza Słowackiego za ukochaną matką wyrażona w listach poety do niej


Zadanie na Apr 12, 2019 Dodano Apr 10, 2019, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: Bohater liryczny o sobie i otaczającym świecie. Analiza i interpretacja "Hymnu" oraz "Listów do matki" Juliusza Słowackiego. Przebieg lekcji: sylwetka poety, listy uczniów o patronie swojej szkoły. Obejrzenie krótkiego filmu "Polska pod zaborami", wysłuchanie nagrania "Hymn" J Słowackiego w interpretacji Olgierda Łukasiewicza - analiza wiersza Czytaliśmy fragmenty listów Juliusza do matki Salomei (Genewa sierpień 1934r.) Zadanie domowe: Scharakteryzuj wnętrze bohatera lirycznego. Uwzględnij następujące uczucia: smutek, gorycz, poczucie wyobcowania, niepokój, poczucie przemijania, zwątpienie, bezradność, poczuciepustki, obawa. W najbliższy piątek śniadanie wielkanocne godzina 5:30 PM-6:15 PM bardzo proszę rodziców o pomoc w przygotowaniu odświętnego stołu oraz potraw świątecznych.


© Juliusz Slowacki Polish School 2019 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education