Aktualne prace domowe dla S1 8 A

Zadanie na Sep 22, 2018 Dodano Sep 17, 2018, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: Pierwsze chwile wolności - na podstawie czytanki pt Królewski Kraków wita polskie orły Przeczytaliśmy czytankę str 34 wyjaśniając niezrozumiałe słowa. Omówiliśmy jej treść. Poznaliśmy historię dzwonu Zygmunta. Wykonaliśmy ćwiczenie I str 81 w zeszycie ćwiczeń Zadanie domowe ćw 2 str 82 w zeszycie ćwiczeń Napisz jak wyglądał pierwszy dzień wolności dla mieszkańców Krakowa. Historia Temat: Szlak bojowy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Historia Błękitnej Armii. 1 Legiony Polskie przeszły wspaniały szlak bojowy. Jedną z najbardziej zasłużonych bitew była szarża pod Rokitną 2 Odmowa Piłsudskiego na złożenie przysięgi wierności Austrii i Niemcom doprowadziła do internowania żołnierzy i uwięzienia Piłsudskiego w twierdzy w Magdeburgu (1917) 3 Działania Ignacego Paderewskiego na terenie USA mające na celu zwerbowanie Polaków do armii formowanej na terenie Francji (20 tysięcy Polaków z USA i Kanady) 4 Błękitna Armia pod dowództwem generała Józefa Hallera (80 tysięcy żołnierzy ) przesądziła o losach I wojny światowej. Zadanie domowe Przeczytaj str 81-86 ćw 1, 2, 3, str 87 (podręcznik do kl 7)


Zadanie na Sep 29, 2018 Dodano Sep 23, 2018, Dodał: Rowicki Dorota historia

Historia; Temat: Walki Polaków o granice Polski w latach 1918-1922 Materiał w podręczniku do kl 7 str 90-95 Notatka do zeszytu 1) Powstanie wielkopolskie 1918 r. pierwsze zwycięskie powstanie, które zapewniło przynależność Wielkopolski do odradzającego się Państwa Polskiego 2) Powstania śląskie: a) 1919 r - I powstanie śląskie b)1920 r. - II powstanie śląskie c) 1921 r. - III powstanie śląskie 3) Walki o polski Lwów - historia Orląt Lwowskich 4) Wojna polsko-bolszewicka i cud nad Wisłą 1920 r. Zadanie domowe przeczytać z podręcznika str 90-95 w celu utrwalenia materiału Ważny komunikat W sobotę 29 września o godzinie 11 AM spotkanie z ojcem J. Gawlikiem w sprawie bierzmowania - obecność rodziców obowiązkowa


© Juliusz Slowacki Polish School 2018 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education