Aktualne prace domowe dla S1 8 A

Zadanie na Feb 02, 2019 Dodano Jan 26, 2019, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: Filmowe spotkanie z bohaterami Kamieni na szaniec w reżyserii Roberta Glińskiego. Przypomnieliśmy wiadomości o latach wojny i okupacji. O życiu w strachu i lęku o najbliższych, o szybkim dorastaniu i dojrzewaniu do podejmowaniu wielkich wyzwań i ponoszeniu wielkich ofiar dla swojej ukochanej Ojczyzny. O wierności ideałom, przyjaźni i samym sobie. O kształtowaniu postaw patriotycznych w nieludzkich czasach. Przypomnieliśmy sylwetki poznanych w klasie 7 bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego pt Kamienie na szaniec : Rudego, Zośki i Alka Kopernickiego. Zadanie Napisz w jaki sposób bohaterowie Kamieni na szaniec realizowali hasło Bóg Honor Ojczyzna. Przedstaw również znaczenie i wartość przyjaźni.


Zadanie na Feb 09, 2019 Dodano Feb 03, 2019, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat; Jak Wojtek został żołnierzem - historia niedźwiadka z armii generała Władysława Andersa. Przeczytałam uczniom bajkę, którą napisałam dla moich uczniów. Bajka, tak naprawdę jest historią, która wydarzyła się naprawdę. Można znaleźć na internecie. Obejrzeliśmy 12 minutowy dokument (you tube) o kapralu Wojtku. W czasie słuchania bajki uczniowie zapisywali myśli, zwroty opisujące misia, jego charakter, zabawy i ulubione rzeczy. Stworzyliśmy mapę myśli do hasła: niedźwiadek Wojtek Zadanie: Opisz historię kaprala Wojtka- niedźwiedzia w armii gen. Andersa. Historia: Szlak bojowy II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Zadanie Przedstaw szlak bojowy II Korpusu Polskiego generała Andersa.


Zadanie na Feb 16, 2019 Dodano Feb 12, 2019, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: Z tęsknoty za ukochaną Ojczyzną - geneza dzieła pt "Pan Tadeusz" na podstawie czytanki "Na paryskim bruku" Czytamy o tęsknocie Adama Mickiewicza za utraconą Ojczyzną str 72-74 wyjaśniamy niezrozumiałe słowa i zwroty. Omawiamy tekst. Analizujemy tabelę str 75-76 czasowniki tęsknić i wspominać. Zadanie domowe Do zeszytu ćw 2 str 76 Dodatkowo ułóż z nimi zdania Przeczytaj rozdział pt Warto wiedzieć str 76-79 Historia Temat : Koniec II wojny światowej - Polska zniewolona przez Związek Radziecki Notatka do zeszytu: 1 Zakończenie wojny 9 maja 2019 r 2 Konferencje w Teheranie (1943), Jałcie (luty 1945) oraz w Poczdamie (lipiec 1945) na których prezydentr Roosvelt, Jśzef Stalin oraz Churchil zdecydowali o podziale terytorialnym i granicach państw w Europie. 3 Komuniści u władzy- zniewolenie Polski na kolejne półwiecze. Zagadnienia do testu ( piszemy 16 lutego 2019) 1 Podaj daty; a) wybuchu II wojny światowej b) agresji Związku Sowieckiego na Polskę c) wybuchu powstania warszawskiego d) podpisania dokumentu skazującego polskich oficerów na rozstrzelanie ( zbrodnia katyńska) f) zakończenia wojny. 2 Podaj miejsca w których dokonana została zbrodnia katyńska. 3 Co to był mały sabotaż ( narysuj i wyjaśnij symbole). 4 Gdzie walczyli Polacy w Europie ( jakie państwa, jakie jednostki) 5 Jak dla Polaków zakończyła się II wojna światowa


Zadanie na Feb 23, 2019 Dodano Feb 17, 2019, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza arcydzieło literatury polskiej. Omówiliśmy genezę tego dzieła. Przypomnieliśmy o wielkiej tęsknocie poety za utraconą Ojczyzną. Omówiliśmy stronę tytułową (wiadomości str 103) Przeczytaliśmy i wyjaśniliśmy znaczenie inwokacji( str 100 i 101) Wspólnie zrobiliśmy ćw I i II str 87-88 W domu 1) ćw II i IV str 88 (zeszyt ćwiczeń) 2)nauczyć się inwokacji na pamięć ( na 2 marca) 3) do zeszytu ćw 2 i 3 str 102 w podręczniku 4) Przeczytać rozdział str 102-105 Historia: Napisaliśmy test wiadomości o II wojnie światowej. W nagrodę wykonaliśmy kartki walentynkowe dla naszych ukochanych.


© Juliusz Slowacki Polish School 2019 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education