Aktualne prace domowe dla CZ 5 E

Zadanie na Feb 14, 2019 Dodano Feb 10, 2019, Dodał: Jozwik Celej Aneta JĘZYK POLSKI

- Przeczytaj całą czytankę „Złotodajna moc” str. 122 i naucz się czytać drugi paragraf. - Za tydzień sprawdzian z części mowy. Test do poćwiczenia przesłany na maile. - Zadania do projektu: Napisz na kartce: ~Emilka, Nicole: Wyobraź sobie, że urządzasz mieszkanie, jak jak je sobie wyobrażasz, w jakim stylu mogłoby być urządzone. Uzasadnij, dlaczego właśnie tak. (2 zdania). Co zapewni Ci takie mieszkanie? (2 przykłady) ~Adam: Dom to rodzina. Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać rodzina. Wypisz członków wymyślonej rodziny i napisz za co w domu odpowiedzialne mogą być dzieci. (2 przykłady) ~Ada, Kaya: Co Tobie daje ojczyzna? Co Ty dajesz ojczyźnie? (po 2 przykłady) ~Yvette, Maya: Co Tobie zapewnia dom jako budynek? (3 przykłady)


Zadanie na Feb 14, 2019 Dodano Feb 10, 2019, Dodał: Jozwik Celej Aneta HISTORIA

- ćw. 5 str. 52, ćw. 6 str. 52


Zadanie na Feb 21, 2019 Dodano Mar 19, 2019, Dodał: Jozwik Celej Aneta JĘZYK POLSKI

Język polski: - naucz się czytać na czas zaznaczony fragment tekstu str. 124 - przeczytaj tekst o szerszym ujęciu tematu lekcji str. 127


Zadanie na Feb 21, 2019 Dodano Mar 19, 2019, Dodał: Jozwik Celej Aneta HISTORIA

- ćw. 1 str. 59, ćw. 7 str. 62, - ćw. 2 str. 59 ( min 50 słów) na ocenę


Zadanie na Feb 28, 2019 Dodano Mar 19, 2019, Dodał: Jozwik Celej Aneta JĘZYK POLSKI

- za tydzień poprawa sprawdzianu. Piszą, osoby, których nie było oraz osoby, które chcą lepszą ocenę - uzupełnij i wklej do zeszytu kartę pracy


Zadanie na Feb 28, 2019 Dodano Mar 19, 2019, Dodał: Jozwik Celej Aneta HISTORIA

- przygotuj krzyżówkę o Kazimierzu Wielkim. Zapisz tylko pytania. Krzyżówka ma być pusta.


Zadanie na Mar 07, 2019 Dodano Mar 19, 2019, Dodał: Jozwik Celej Aneta JĘZYK POLSKI

- przeczytaj i naucz się pięknie czytać całą legendę o trębaczu z Wieży Mariackiej str. 129 oraz przeczytaj szersze ujęcie tematu lekcji str. 132-133


Zadanie na Mar 07, 2019 Dodano Mar 19, 2019, Dodał: Jozwik Celej Aneta HISTORIA

-ćw. 3 str. 60 i 5 str. 61


Zadanie na Mar 14, 2019 Dodano Mar 19, 2019, Dodał: Jozwik Celej Aneta JĘZYK POLSKI

- przeczytaj i naucz się pięknie czytać pierwszą połowę czytanki „Wieczór u państwa Platerów” str. 135-136. Dla ambitnych cała czytanka na 5+ - ćw. 2 str.45, dokończ sprawdzian ortograficzny z ó/u str. 46 - przygotuj się do dyktanda z wyrazów z ó i u. Wyrazy: uśmiech, usta, udaje, umyć, łóżku, mostu, maluje, buduje, dziękuje, podróżuje, trudny, but, opiekunka, już, kuchnia, sucha, zupa, mróz, zespół, dwójka, trójka, pióro, ósemka, pokój, stół, przyjaciółka, przyniósł, wrócić, Kraków, róża, ogórek, królik, wiewiórka, król, wróżka, królowa, góral, wróżyć, córka, ołówek. Wybiorę z nich 20 na dyktando.


© Juliusz Slowacki Polish School 2019 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education