Aktualne prace domowe dla PP 7 B

Zadanie na Mar 16, 2018 Dodano Mar 13, 2018, Dodał: Rowicki Dorota jJęzyk polski

Język polski Temat: W świecie bajek Ignacego Krasickiego Poznaliśmy sylwetkę twórczą Ignacego Krasickiego bohatera czytanki "Obiady czwartkowe" Przeczytaliśmy bajki Ignacego Krasickiego pt "Wilczki", "Wół i mrówki", "Pan i pies" - podręcznik str 86-89 Ponadto bajki pt "Przyjaciele" i "Kruk i lis" ( wydruk z Internetu) Zadanie domowe Przeczytaj raz jeszcze bajkę Ignacego Krasickiego, która najbardziej Ci się spodobała i wykonaj w zeszycie ilustrację do tek bajki Geografia Temat: Podział administracyjny Polski - praca z mapą konturową Wiadomości - podręcznik str 8 - 13 zadanie domowe ćwiczenie str 10 - 11 Naucz sie podpisywać na mapie konturowej podane niżej województwa : mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie, pomorskie, śląskie, podkarpackie,lubelskie, podlaskie Religia Temat: Pismo Święte - list Boga do człowieka Zadanie Przynieś Pismo Święta


Zadanie na Mar 23, 2018 Dodano Mar 20, 2018, Dodał: Rowicki Dorota język polski

Temat: Bohaterowie "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. Piszemy charakterystykę postaci. Omówiliśmy "receptę" na ciekawe przedstawienie postaci, czyli według jakiego planu piszemy charakterystykę postaci - wiadomości w zeszycie ćwiczeń str 79-80 Omówiliśmy krótko warunki w jakich młodzi Polacy żyli w czasie okupacji ziem polskich w czasie II wojny światowej. Poznaliśmy organizacje Harcerstwa Polskiego oraz rolę młodzieży w walce o wolność ojczyzny - wiadomości podręcznik str 48-49 Przeczytałam uczniom fragmenty książki Aleksandra Kamińskiego pt "Kamienie na szaniec" w których przedstawione zostały sylwetki trojga przyjaciół "Rudego" (Jan Bytnar), "Zośki" Tadeusza Zawadzkiego oraz "Kopernickiego" (Alka Aleksego Dawidowskiego) Zadanie domowe Napisz charakterystykę postaci wybranego przez Ciebie bohatera "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. Geografia Temat: Ludność Polski Wiadomości podręcznik str 14 -17 ćwiczenia 1, 2, 3 str 17 W najbliższy piątek będziemy gromadzić się przy wspólnym stole wielkanocnym w kafeterii o godzinie 5:30- 6:15 Zajęcia odbędą się w regularnych godzinach szkolnych. Prosimy uczniów i rodziców o przyniesienie świątecznych potraw.


© Juliusz Slowacki Polish School 2018 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education