Aktualne prace domowe dla PP 7 C

Zadanie na Mar 15, 2019 Dodano Mar 12, 2019, Dodał: Gawronska Barbara Jezyk polski

Geografia- napisać legendę zwiazaną z Wieliczką. Napisac o jednym minerale znajdującym się w Polsce (kazdy otrzymal przydzial). Napisać 3 miejsca, w Polsce i na swiecie, ktore znajdują się na liście UNESCO. Jez. polski - przeczytać czytankę str. 74. Wkleić zdjęcie Jana Matejki. Przynieść zdjęcia i różne materiały związane z Janem Matejko. Gramatyka- cw. 6 str 33


Zadanie na Mar 22, 2019 Dodano Mar 20, 2019, Dodał: Gawronska Barbara Jezyk polski

Geografia- przygotowac mapę z prognozą pogody. Napisać notatkę o Janie Matejko, nauczyć się czytać czytanki str. 74 Gramatyka- cw 1,2,3 str. 35


Zadanie na Mar 22, 2019 Dodano Mar 20, 2019, Dodał: Gawronska Barbara Jezyk polski

Geografia- przygotowac mapę z prognozą pogody. Napisać notatkę o Janie Matejko, nauczyć się czytać czytanki str. 74 Gramatyka- cw 1,2,3 str. 35


© Juliusz Slowacki Polish School 2019 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education