Aktualne prace domowe dla S2 5 B

Zadanie na Dec 15, 2018 Dodano Dec 09, 2018, Dodał: Keane Maria j polski

Czytac i opowiadac str. 85 - 86 Cwiczenia str.38 - 40 Dyktando str. 81 Historia, test na zakonczenie dynastii Piastow, potrzebne wiadomosci byly podane tydzien wczesniej . Wigilia w klasie o 2:30.


Zadanie na Dec 08, 2018 Dodano Dec 03, 2018, Dodał: Keane Maria j polski

Czytać str.80 i 81. Opowiadać całą czytankę według punktów zapisanych w zeszycie. Cwiczenia str.37. Historia str. 68 i 69. Powtorzyc najwazniejsze wydarzenia z dynastii Piastow ( Mieszko - chrzest 966; Bolesław Chrobry - koronacja, pierwszy krol Polski 1025; Bolesław Krzywousty - walki z Niemcami,bohaterska obrona Głogowa, testament- podział Polski; Władysław Łokietek - zjednoczenie Polski ze stolicą w Krakowie; Kazimierz Wielki - załozenie Uniwersytetu w Krakowie 1364 rok, potrafić odpowiedzieć na pytanie dlaczego był dobrym królem.)


Zadanie na Dec 01, 2018 Dodano Nov 18, 2018, Dodał: Keane Maria j polski

Czytac i opowiadac str.72 i 73 Cwiczenia str.30 zad.7 ; str. 32 zad 4 ; str. 34 zad. 6 i 8. Historia str.59 zad 2; str. 60 zad. 3 i 4. Wybierz jednego z "Wielkich Polakow"(Maria Sklodowska, Jan Pawel II, Ignacy Jan Paderewski) I zrób projekt w oparciu o ksiazke, zeszyt, informacje w internecie, wywiad....


© Juliusz Slowacki Polish School 2018 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education