Aktualne prace domowe dla S2 5 B

Zadanie na Feb 23, 2019 Dodano Feb 17, 2019, Dodał: Keane Maria j polski

Czytac mit o Midasie str. 122-124 Napisz streszczenie, krotkie opowiadanie, według punktów w zeszycie.. Cwiczenia str. 54-55 Historia, uzupelnic Cwiczenia, jezeli ktoś jeszcze tego nie zrobił str. 77-80; 85-88; Najwazniejsze wiadomosc o Unii Polski i Litwy. Władysław Jagielllo, chrzest Litwy, malzenstwo z Jadwigą, Grunwald, Kazimierz Jagillonczyk, wojna Trzynastoletnia , pokuj w Toruniu.


Zadanie na Feb 16, 2019 Dodano Feb 11, 2019, Dodał: Keane Maria j polski

Czytac str. 116-117. Opowiadac całą czytankę według punktów w zeszycie. Dyktando dac rodzicom do podpisu i poprawić . Gramatyka str.51, 53. Historia, dokonczyc cwiczenia o wojnach z Krzyzakami ( Bitwa pod Grunwaldem i Wojna Trzynastoletnia) str.85 I 87.


Zadanie na Feb 09, 2019 Dodano Feb 04, 2019, Dodał: Keane Maria j polskiJ

Czytac i opowiadac str. 109 Dyktando str 111 Gramatyka str.50 Historia, notatka z lekcji na pamięć


Zadanie na Feb 02, 2019 Dodano Jan 29, 2019, Dodał: Keane Maria j polski

Czytac i opowiadac str. 104-106 Cwiczenia str.46 Historia , str.76 "Zapamietaj", Cwiczenia w historii, str. 77- 80


Zadanie na Dec 08, 2018 Dodano Dec 03, 2018, Dodał: Keane Maria j polski

Czytać str.80 i 81. Opowiadać całą czytankę według punktów zapisanych w zeszycie. Cwiczenia str.37. Historia str. 68 i 69. Powtorzyc najwazniejsze wydarzenia z dynastii Piastow ( Mieszko - chrzest 966; Bolesław Chrobry - koronacja, pierwszy krol Polski 1025; Bolesław Krzywousty - walki z Niemcami,bohaterska obrona Głogowa, testament- podział Polski; Władysław Łokietek - zjednoczenie Polski ze stolicą w Krakowie; Kazimierz Wielki - załozenie Uniwersytetu w Krakowie 1364 rok, potrafić odpowiedzieć na pytanie dlaczego był dobrym królem.)


© Juliusz Slowacki Polish School 2019 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education