Aktualne prace domowe dla S2 5 B

Zadanie na Dec 08, 2018 Dodano Dec 03, 2018, Dodał: Keane Maria j polski

Czytać str.80 i 81. Opowiadać całą czytankę według punktów zapisanych w zeszycie. Cwiczenia str.37. Historia str. 68 i 69. Powtorzyc najwazniejsze wydarzenia z dynastii Piastow ( Mieszko - chrzest 966; Bolesław Chrobry - koronacja, pierwszy krol Polski 1025; Bolesław Krzywousty - walki z Niemcami,bohaterska obrona Głogowa, testament- podział Polski; Władysław Łokietek - zjednoczenie Polski ze stolicą w Krakowie; Kazimierz Wielki - załozenie Uniwersytetu w Krakowie 1364 rok, potrafić odpowiedzieć na pytanie dlaczego był dobrym królem.)


© Juliusz Slowacki Polish School 2019 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education