Dziękujemy za wsparcie działalności naszej szkoły w ramach projektu: „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach” w 2019 r.

© Juliusz Slowacki Polish School 2020 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education