Dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 2018

Dziękujemy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska” za dofinansowanie w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości $2,409.76 ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonia i Polakami za granica.  Przekazane środki przeznaczone będą na działalność Szkoły.

© Juliusz Slowacki Polish School 2020 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education