STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA- Podziękowanie

Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego otrzymała ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska dofinansowanie ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Bardzo dziękujemy Senatowi RP oraz Stowarzyszeniu Wspólnota Polska  za wspieranie nauczania języka polskiego poza granicami Polski. Działalność naszej szkoły została dofinansowana kwotą $2072.88 z przeznaczeniem na wynajem budynku szkolnego i obowiązkowych ubezpieczeń.

Naszym darczyńcom serdecznie dziekujemy

© Juliusz Slowacki Polish School 2020 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education