Marzec 22-24 Śniadanie wielkanocne

Prosimy kontaktować się z wychowawcą klasy w celu ustalenia menu oraz przebiegu śniadania wielkanocnego

© Juliusz Slowacki Polish School 2018 All rights reserved. Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education